Graag nodigen wij de bestuurders uit voor een dialoog om samen terug en vooruit te kijken na een jaar RAAT.

De ondertekenaars van het RAAT Utrecht, het samenwerkingsverband om acties rondom personeelstekorten te bundelen, spraken met elkaar doelstellingen en intenties af. Klik hier voor de intentieverklaring en het nieuwe Regioportret met de actielijnen, projecten én cijfers over demografie, instroom, uitstroom en opleiden.

Tijdens de dialoog bespreken we de regionale cijfers en het advies van de commissie ‘werken in de zorg’. Onder leiding van Doekle Terpstra heeft deze commissie ons een aantal aandachtspunten meegegeven om onze impact te verbeteren. De adviezen zijn tevens een van de elementen die de minister gebruikt bij het nemen van een beslissing over toekenning van de SectorplanPlus middelen. De commissie kijkt dit jaar na de zomer hoe er opvolging gegeven is aan de regio specifieke aanbevelingen en welke resultaten geboekt worden.

We zijn ook benieuwd in hoeverre uw organisatie bezig is met de RAAT thema’s en waar u kansen ziet voor meer regionale samenwerking. We hopen dat we op uw bijdrage kunnen rekenen. Deze bijeenkomst is besloten.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws