Datum: 30 augustus 2022 / 15:00

Vanuit Utrechtzorg hebben we sinds 2018 RAAT bijeenkomsten georganiseerd om regionaal uitvoering te geven aan het landelijke VWS- actieprogramma 'Werken in de Zorg'. Eind 2021 is dit programma beëindigd en het vervolgprogramma heeft door de lange formatie even op zich laten wachten.

Programma ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg’

Op vrijdag 13 mei is de ‘Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg’ naar de Tweede Kamer gestuurd en openbaar gemaakt. Op 6 juli is er een debat in de Kamer geweest. In de zomer van 2022 is het uitgewerkte programmaplan ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg; Samen anders leren en werken’ naar verwachting klaar. Ook in andere VWS programma’s komen de arbeidsmarktvraagstukken naar voren (WOZO, IZA). Jelle Boonstra van Regioplus neemt ons op 30 augustus mee in de verkenning van deze programma’s. Hierna gaan we graag samen met u op zoek naar mogelijkheden om dit te vertalen naar een aanpak in de regio's van Utrechtzorg.

Eén bijeenkomst voor alle regio's
Binnen alle drie de regio's spelen dezelfde thema's. We nodigen daarom alle voormalig RAAT-regiegroepen (Amersfoort-Eemland, Gooi & Vechtstreek en Utrecht) en andere strategische denkers en doeners gezamenlijk uit voor een bijeenkomst. We hebben elkaar nodig om gezamenlijk groter te denken en kleiner te doen. Bent u er ook bij?

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 30 augustus, 15.00 - 16.30 uur
Locatie: IkZorgShop, 1e Hogeweg 4-8, Zeist
Aanmelden: Aanmelden kan via het aanmeldformulier.