Datum: 13 oktober 2022 / 14:00

Slaap verbeteren en werkdruk verlagen

In Nederland hebben zorgorganisaties, mede door de corona-uitbraak, te maken met personeelstekorten, oplopend verzuim, een hoge werkdruk en een toename van psychische klachten onder medewerkers. Als onderzoeker of HR-professional in de zorg zul je regelmatig mensen tegenkomen die met deze klachten te maken hebben. Eén op de vijf zorgmedewerkers slaapt slecht volgens recent onderzoek van zorgverzekeraar IZZ. En volgens een peiling van beroepsvereniging V&VN uit 2020 ervoer 70% van de zorgmedewerkers een toename in mentale belasting sinds de corona-uitbraak. Dit terwijl – volgens de laatste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO – werkgevers het afgelopen jaar juist minder regelingen hebben getroffen om werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Hoog tijd dus voor meer kennis over interventies die zorgprofessionals helpen om hun slaapkwaliteit te verbeteren en hun werkdruk te verlagen!

Wellbeing@Work

In onze provincie Utrecht zien we bij de zorgorganisaties aangesloten bij Utrechtzorg ook een toename in welzijnsklachten onder medewerkers. In september 2022 start het lectoraat Organiseren van Waardig Werk (HU) daarom samen met Utrechtzorg en het UMC Utrecht het onderzoeksproject Wellbeing@Work. Het doel van dit project is drieledig:

  1. Zorgorganisaties aangesloten bij Utrechtzorg ondersteunen bij het succesvol implementeren van een gecombineerde werkplekinterventie gericht op werkdruk en slaap;
  2. De effectiviteit van deze gecombineerde werkplekinterventie op de vitaliteit van zorgmedewerkers onderzoeken;
  3. De hiermee opgedane kennis en ervaring delen met de gehele Nederlandse zorgsector.

Wat staat er op het programma?

Tijdens deze middag wordt het project Wellbeing@Work, dat onderzoekers van Hogeschool Utrecht samen met UMC Utrecht en Utrechtzorg gaan uitvoeren, toegelicht. Centraal staan (verkorte versies van) de workshops die onze deskundigen op het gebied van slaap en werkdruk dit najaar bij UMC Utrecht gaan verzorgen. Tot slot voeren we samen het gesprek over dit project en dat van andere onderzoekers op het gebied van werkdruk en slaap in de zorg. Zo stimuleren we kennisdeling rond dit actuele thema en krijgt u concrete handvatten om mee te nemen naar eigen werkcontext.

Dit symposium en het project Wellbeing@Work worden mogelijk gemaakt door een subsidie van Regieorgaan SIA.

Het symposium is bedoeld voor collega-onderzoekers op het gebied van werkdruk en/of slaapkwaliteit in de zorg en HR-professionals in de zorg. Overige geïnteresseerden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 13 oktober, 14:00 - 17:00 uur
Locatie: Social Impact Factory Utrecht | Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht (naast Utrecht Centraal Station)
Aanmelden: Aanmelden kan via teja.degroot@hu.nl.