Vanaf mei 2018 gelden in heel Europa nieuwe privacyregels Bent u goed voorbereid? Moeten u vrezen voor enorme boetes? Paniek is niet nodig, als u de regels kent en weet hoe daarmee om te gaan. Op 22 maart organiseert Utrechtzorg daarom samen met Aon en advocaten- en notariskantoor Ploum Lodder Princen een kennissessie voor HR-professionals.

In deze sessie krijgt u niet alleen informatie over de AVG, maar ook over ontwikkelingen rondom sociale zekerheid en over het Waarschuwingsregister.

Update sociale zekerheid

Wij geven u de laatste informatie met betrekking tot sociale zekerheid. Zodat u weer helemaal bij bent over verschillende wetgevingen en gevolgen daarvan voor uw werk.

  • Wat betekent de uitwerking van de Wet Toezicht Loondomein en de Arbowetgeving voor u als HR-professional?
  • Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de toerekening van Ziektewetlasten uit 2012?
  • Hoe kunt u het oplopende verzuim door krapte en vergrijzing voorkomen en schadelast beheersen?

Hoe word en blijf ik AVG-proof?

Wij helpen u met een pragmatisch en werkbaar kader om AVG-proof te worden en blijven. We zoomen daarbij in op aandachtspunten rondom:

  • Personeelsgegevens; salarisverwerking, arbodienst, verzekeraar etc.
  • Bijzondere situaties; zoals sociaal plan, ontslag, disfunctioneren.
  • Verzuimdossier; wat mag je vragen en vastleggen?

Waarschuwingsregister

U hoort wat het Waarschuwingsregister inhoudt en wat dit betekent voor u en (potentiele) medewerkers. Ook hierbij zoomen we in op de privacy.

Algemene informatie

De bijeenkomst vindt plaats op 22 maart 2018, van 9 tot 12 uur met aansluitend lunch. De locatie is GGz centraal, Utrechtseweg 266, Amersfoort, locatie de Veste. Aanmelden kan tot en met 1 maart via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. kennissessie Aon. Meer weten? Mail dan naar edisselhorst@utrechtzorg.net of bel naar 030 634 0808.

Bekijk de volledige uitnodiging in het bijgevoegde bestand.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws