Datum: 08 oktober 2019 / 16:00

Veilige zorg

Op 8 oktober vindt de landelijke bestuurdersbijeenkomst "Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen" plaats.

Veilige zorg willen we natuurlijk allemaal! Wat doen we als zorgsector om deze veiligheid te borgen? Moeten en kunnen we alle risico’s op incidenten beheersen? En hoe kijken we naar instrumenten als het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn, die bedoeld zijn om veiligheid van cliënten te bevorderen?

Ouderen, zieken en gehandicapten die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, hebben recht op een veilige zorg- en woonomgeving. En recht op professionals en vrijwilligers om hen heen die zij volledig kunnen vertrouwen en die hen beschermen. Helaas is dit niet altijd het geval. RegioPlus, VGN, ActiZ en GGZ Nederland willen dat veranderen. Samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij bestuurders en zorgprofessionals aansporen in actie te komen voor die veilige zorgrelatie.

Praktische informatie

Organisaties hebben over het algemeen aandacht voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Toch is dit geen garantie dat professionals ook daadwerkelijk weten hoe te handelen als een situatie van grensoverschrijdend gedrag zich voordoet. Daarom is een belangrijke doelstelling van de samenwerking om van een ‘papieren werkelijkheid’ te komen tot een praktijk waarin de sector echt leert van (misstanden in) het verleden, maatregelen neemt en met een actiegerichte houding de veiligheid in de sector borgt. Tijdens de landelijke dag ‘Veilige Zorgrelatie’ op 8 oktober zetten RegioPlus, VGN, ActiZ en GGZ Nederland samen met VWS bestuurders aan tot actie. Komt u ook naar deze bijeenkomst? Want een veilige zorgrelatie, daar moet iedereen op kunnen vertrouwen!

Hiermee onderschrijft u samen met tientallen andere bestuurders het belang van een veilige zorgrelatie en geeft u aan dat uw organisatie zich zoveel mogelijk inzet om kwetsbare cliënten te beschermen en een veilige omgeving te borgen, zowel voor uw cliënten als uw medewerkers.

Deze bijeenkomst is geannuleerd. U kunt zich niet meer aanmelden.