Modulair opleiden

Vanuit een aantal VVT organisaties (De Koperhorst, Lyvore) en het onderwijs ( MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, Hoornbeeck college) in de regio Amersfoort-Eemland is het initiatief ontstaan om modulair te gaan opleiden.

Het plan is een pact te sluiten op het gebied van opleiden, waarbij de volgende voordelen worden verwacht:
• Medewerkers zijn na het volgen van een module snel breder inzetbaar. Voor zij-instroomkandidaten zonder zorgopleiding is dit een mooie kans om snel nieuwe/aanvullende taken te kunnen oppakken/uitvoeren (bijvoorbeeld na het volgen van de module ADL);
• De kwaliteit van de opleidingsmodule staat vast door het maken van gezamenlijke afspraken (onderzocht wordt de mogelijkheid tot branche erkenning van de modules);
• Maatwerk leveren voor medewerkers en zorginstellingen (just in time, just enough);
• Het afronden van meerdere modules kan leiden tot een diploma;
• Medewerkers kunnen aan de slag/invallen bij meerdere zorgorganisaties in de regio, om o.a. ervaringen uit te wisselen of tekorten op te vullen.
• Modulair opleiden is een onderdeel van “Leven lang leren”.

Bijeenkomst

We willen dit mooie initiatief delen en nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst/werksessie op dinsdag 4 september 2018, van 14.00 tot 15.30 bij MBO Amersfoort (Leusderweg 30 - 34). De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, HR-managers, opleidingsadviseurs en zorgmanagers. Kortom, een ieder die het voordeel ziet van deze wijze van samenwerken.

Benieuwd hoe modulair opleiden een rol kan spelen binnen uw organisatie en heeft u interesse om mee te denken over de content en vorm van de modules?
Alvast aanmelden voor de werksessie kan via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. werksessie Modulair Opleiden.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws