Jobcrafting

Heeft u wel eens gehoord van jobcrafting? Door zelf controle te hebben over de invulling van taken, wijzigt het beeld wat een medewerker van zijn of haar baan heeft. Zo kan iedereen bovendien zijn/haar talent het beste benutten. Een baan veranderen, zonder ván baan te veranderen.

Jobcrafting is één van de mogelijke oplossingen om werkdruk te verlagen en bij te dragen aan het behoud van medewerkers. Ook is bekend dat als mensen zelf hun werk kunnen inrichten dit leidt tot betere (team)prestaties en een betere gezondheid.

We hebben voor deze bijeenkomst Luc Doorenbosch uitgenodigd. Hij is eigenaar van “de baaningenieurs” en programmamanager voor de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). Daarvoor heeft hij verschillende jaren als onderzoeker bij TNO gewerkt. Luc heeft samen met TNO en de Universitet Twente de “mooi werk tool” ontwikkeld: een digitale applicatie, die individuen en teams helpt om werk anders in te richten. Ook heeft hij een hand- en werkboek jobcrafting, dat loopbaanadviseurs kunnen gebruiken bij hun begeleiding van medewerkers. Hij neemt ons in de bijeenkomst mee in de waarde van jobcrafting, verschillende instrumenten en een aantal voorbeelden.

Utrechtzorg zou graag samen met een aantal organisaties met jobcrafting aan de slag gaan. Graag verkennen we tijdens de bijeenkomst dan ook de mogelijkheden voor een gezamenlijk vervolg.

Van 12:00 tot 13:00 uur praten we in een interactieve lunch met elkaar door over jobcrafting en andere relevante thema’s.

Praktische informatie

Meer informatie over jobcrafting en Luc Doornbosch is te vinden op www.debaaningenieurs.nl. Inhoudelijke vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Jet van den Hoek of Elise Disselhorst.

Aanmelden kan via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. "Netwerkbijeenkomst Mobiliteit & Vitaliteit".

Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, 3512 JC te Utrecht (www.uck.nl).

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws