Datum: 14 december 2022 / 10:00

Bijeenkomst 'Samen anders leren en werken | Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ)

Op 30 aug 2022 organiseerde Utrechtzorg een eerste bijeenkomst over het nieuwe VWS-programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Lees hier een terugkoppeling van deze bijeenkomst.

Samen een transitie in gang zetten
Vanuit ieders rol en positie is het nog puzzelen hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan de ambities van TAZ om een transitie in gang zetten naar het anders organiseren van werk. Het is daarbij de bedoeling om brancheoverstijgend samen te werken. Zo kunnen we eraan bijdragen dat de juiste zorgmedewerker op de juiste plek gemotiveerd en met plezier zijn werk kan doen.

Werk maken van goed werkgeverschap
Belangrijke uitgangspunten in het TAZ-programma zijn: zet de medewerker méér centraal. Werkgevers moeten meer werk gaan maken van goed werkgeverschap. De sector zet meer in op het toepassen van effectieve vormen van sociale en technologische innovatie.

U kunt het volledige TAZ-programma hier lezen.

"TAZ wil een stap verder gaan dan het vorige actieprogramma RAAT: minder vrijblijvend, meer voorwaarden en resultaatafspraken aan de voorkant"

Duidelijk is ook dat in de eerste plaats werkgevers de uitdaging hebben om actief invulling te geven aan goed en modern werkgeverschap. Jullie worden daarbij ondersteund door partijen zoals Utrechtzorg, onderwijs, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, zorgkantoren/verzekeraars en VWS zelf.

Om de transitie te ondersteunen is er vanuit TAZ 80 miljoen in 2022 en vanaf 2023 130 miljoen per jaar beschikbaar.

Samen in gesprek
Vanuit Utrechtzorg willen we in ieder geval een bijdrage leveren door het faciliteren van het gesprek met elkaar. We hebben het volgende voor ogen:

  • Verder verkennen wat het TAZ-programma concreet kan gaan betekenen;
  • Het delen van de Utrechtzorg plannen voor 2023. Hierbij ligt onze focus ligt op de thema’s: de mens in de organisatie, de zorg- en welzijnsprofessional van de toekomst en de flexibele arbeidsmarkt.

Dit gesprek voeren we niet per arbeidsmarktregio, maar gezamenlijk als regio’s Utrecht, Amersfoort-Eemland en de Gooi en Vechtstreek

Wilt u erbij zijn?
Meld u dan aan door een mailtje naar maarden@utrechtzorg.net

Er is plek voor max 20 deelnemers waarbij we naar een evenwichtige samenstelling zoeken tussen de branches.