Datum: 14 juli 2020 / 10:00

Verzuim

Sinds de uitbraak van COVID-19 is het een extra actueel en wellicht ook extra beladen thema: verzuim in de zorg- en welzijnssector. Utrechtzorg hoort van haar deelnemers dat veel zorgprofessionals tijdens de crisis hun schouders er extra onder hebben gezet en nog steeds doen. Eén van de gevolgen hiervan is dat het verzuim (excl. coronaklachten) daalde. Echter bestaat de vrees dat wanneer deze spanning afneemt, dit mogelijk leidt tot een golf van extra verzuim.

Delen andere organisaties deze zorg ook? En zo ja, wat kunnen we eraan doen als we het nu al zien aankomen? Hoe is het verzuimproces in uw organisatie ingericht? Wat kunnen we van elkaar leren qua resultaten tussen organisaties en branches ten aanzien van verzuim en preventie? Wat zijn in uw organisatie de voornaamste verzuimredenen, is dat werk, privé, psychisch of fysiek en heeft u wellicht best practices, lessons learned om te delen?

Kortom: meer dan genoeg vragen en redenen om elkaar online te ontmoeten om van gedachten te wisselen over het thema verzuim. We willen dit laagdrempelig doen in een kleine groep (maximaal 8 organisaties). Sluit u ook aan?

Praktische informatie

Thema: Verzuim in tijden van crisis.
Doelgroep: HR-professionals uit zorg- welzijnsorganisaties die zijn aangesloten bij Utrechtzorg.
Datum: Dinsdag 14 juli van 10:00-11:30 uur.
Locatie: Online via Microsoft Teams. U ontvangt te zijner tijd een mail met link naar de online omgeving.
Aanmelden: Aanmelden kan via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. "Themabijeenkomst verzuim". Let op: er is plek voor maximaal 8 organisaties.

De bijeenkomst wordt geleid door Ieteke van Brakel en Gwendolyn den Besten. Neem voor meer informatie contact op met Gwendolyn den Besten via gdenbesten@utrechtzorg.net of 030 6340808.