Workshop Strategische Personeelsplanning

In de workshop strategische personeelsplanning (SPP) gaan we op een interactieve en aansprekende wijze kennis maken met SPP. Deelnemers gaan in kaart brengen wat SPP concreet inhoudt en wat het kan opleveren voor hun organisatie. We gaan aan de slag met eigenaarschap en commitment (SPP is geen HR-feestje!) en hoe deelnemers na deze workshop op een praktische manier met SPP aan de slag kunnen in hun eigen organisatie.

De specifieke wensen vanuit de deelnemers zullen we invlechten in het programma.

Programma

In een eendaagse sessie (van 09.30 tot 17.00 uur) gaan we aan de slag met de inhoud van SPP en de vertaalslag naar de eigen organisatie. We zorgen voor de juiste expertise en handvatten om SPP succesvol neer te zetten en goed aan tafel te komen. Het resultaat van de workshop is dat de deelnemers goed zijn toegerust als adviseur om het SPP-proces te introduceren, te ontwerpen en te implementeren in hun organisatie.

Onderwerpen zijn:

  • Wat is SPP
  • Het ‘waarom’ van SPP: doel- en vraaggericht aan de slag
  • De methodiek van SPP:
  • Vertaling ontwikkelingen naar de personeelsbehoefte in de toekomst (kwantitatief en kwalitatief)
  • Aanpak, ijking, tools en analyse potentieelscan
  • Inzicht en overzicht creëren: een gapanalyse op individueel, team, afdelings en concernniveau
  • Oplossingskracht en realisatiekracht organiseren in het SPP proces
  • Valkuilen SPP-proces en gouden tips
  • Commitment en eigenaarschap creëren
  • Naar een SPP- aanpak op maat voor uw organisatie

De workshop wordt gegeven door Hanneke Moonen. Hanneke Moonen is grondlegger van een praktische en procesgerichte aanpak van strategische personeelsplanning. Met veel plezier heeft ze, samen met duizenden leidinggevenden en HR-professionals, SPP toegepast in verschillende branches en organisaties. Ze is dagvoorzitter, spreker en procesbegeleider van SPP workshops en train-de-trainer trajecten, waarin ze SPP handen en voeten geeft. Juist de valkuilen in het SPP-proces hebben haar visie en aanpak op SPP aangescherpt. Die visie en basisaanpak staan beschreven in het “HOE boek voor Strategische personeelsplanning”.

Praktische informatie

Datum: 3 december, 9:30 - 17:00
Locatie: Hart van Vathorst (Angelinapolder 3, 3825 LX Amersfoort)

Aanmelden kan via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. Workshop strategisch personeelsbeleid. Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen.

De training wordt gratis aangeboden aan medewerkers van Utrechtzorg-deelnemers. Als u zich aanmeldt, verwachten we dat u het “HOE boek voor Strategische personeelsplanning” van te voren heeft gelezen. U kunt het boek o.a. bestellen bij bol.com en uitgeverij Thema. ISBN 9789058716750. Kosten €29,95 of als e-book €12,99.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws