Workshop veilige zorg - bewijs verzamelen en personeelszaken bij grensoverschrijdend gedrag tegen cliënten

Een veilige en vertrouwde zorgrelatie is een van de pijlers voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Goed opgeleid en betrouwbaar personeel is een voorwaarde. En om bij te dragen aan een verhoging van kwaliteit en veiligheid is het voor zorgaanbieders sinds 1 januari 2016 verplicht om onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van nieuwe zorgprofessionals, de zogenoemde vergewisplicht.

Grensoverschrijdend gedrag en preventie

De meeste professionals in zorg- en welzijnsorganisaties werken met hart en ziel aan het welzijn en de verzorging van de cliënten. Een klein deel van de medewerkers gaat bij cliënten in de fout met grensoverschrijdend gedrag zoals diefstal, agressie, intimidatie of seksuele mishandeling. U weet waarschijnlijk uit ervaring hoe ingrijpend dat kan zijn in het leven van cliënt en familie – hoe klein het soms ook lijkt. Het zorgt ook voor onrust op de werkvloer en in de organisatie. Hoe weren we deze medewerkers, en hoe voorkomen we dat deze medewerkers 'ongestoord' van organisatie naar organisatie trekken en grote emotionele en materiële schade aanrichten?

Veilige Zorg

Indien er een vermoeden bestaat dat medewerkers de fout in zijn gegaan zal er bewijs van het grensoverschrijdende gedrag verzameld moeten worden en zal het laakbare gedrag personele consequenties voor de medewerker hebben. Bij het aannemen van nieuw personeel biedt het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn een belangrijke meerwaarde bovenop het vragen van referenties en VOG in het voldoen aan de vergewisplicht. In deze workshop worden de onderdelen ‘Bewijs verzamelen’ en ‘Personeelszaken’ belicht zodat u beter in staat bent grensoverschrijdend gedrag in uw organisatie aan te pakken. Op de meerwaarde van het register zal kort worden ingegaan.

Programma:

  • Deel ‘Bewijs verzamelen’: Ron Nieuwendijk, senior consultant bij Hoffmann Bedrijfsrecherche vertelt over het goed verzamelen van bewijs in de situatie van grensoverschrijdend gedrag.
  • Deel ‘Personeelszaken’: Onder leiding van mr. C. (Cees) van de Vegt, Arbeidsrechtspecialist bij HR juristen wordt u meegenomen in alle praktische en juridische aspecten gekoppeld aan grensoverschrijdend gedrag van personeel in de zorg.

Hieronder vindt u de inhoudelijke informatie van de programmaonderdelen.

Deel ‘Bewijs verzamelen’: Als u de arbeidsrelatie met uw medewerker wilt beëindigen, vraagt dit om een zorgvuldige aanpak om aan te tonen dat de beëindiging gerechtvaardigd is. Hoe kunt u zorgvuldig bewijs verzamelen, welke risico’s spelen een rol en wanneer kunt u deskundige hulp van de politie en/of onderzoeksbureaus inschakelen? Het voordeel van het aanleggen van een intern register voor uw eigen organisatie komt aan bod. En als u lid bent van het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn kunt u onder voorwaarden de medewerker registeren.

Deel ‘Personeelszaken’: De volgende onderwerpen behandeld:

  1. Personeelsreglement in relatie tot grensoverschrijdend gedrag
    Een up to date personeelsreglement kan veel juridische problemen voorkomen bij alle aspecten gekoppeld aan grensoverschrijdend gedrag. Er is gelegenheid om uw eigen arbeidsvoorwaardelijke afspraken in te brengen zodat u snel een eerste indruk kunt krijgen of aanpassing raadzaam is;
  2. Het opvangen van signalen; de beslissing om bij waarneming van signalen in gesprek te gaan of niet;
  3. Het doen van onderzoek en schorsing;
  4. Rapportage; de beslissing welke consequenties verbonden worden aan het rapport (het proportionaliteitsbeginsel, wijze vastlegging etc.),
  5. Eventuele schikking: de vaststellingsovereenkomst (VSO) versus melding Inspectie en opname Waarschuwingsregister.

Resultaat

Aan het eind van de workshop gaat u naar huis met voldoende kennis en instrumenten om op een juiste wijze om te gaan als het gaat om ‘grensoverschrijdend gedrag’ en ‘personele consequenties’ en weet u hoe u op een zorgvuldige wijze bewijs kunt verzamelen.

Voor wie

Hoofden P&O/HRM, P&O/HR adviseurs, leidinggevenden, managers, beleids- en kwaliteitsmedewerkers.

Kosten

Deelname is kosteloos voor zorg- en welzijnsinstellingen, leden en niet-leden, van Utrechtzorg. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de workshop wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij overinschrijving gaan leden voor niet-leden.

Aanmelden

Bent u erbij? Aanmelden kan via secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. 'Veilige zorg'.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws