Filter op categorie:

Of vul een zoekterm in:

Webinar 'na het front weer een team' 250620

Categorieën: duurzame inzetbaarheid
Gepubliceerd: 26/06/2020

Op donderdag 25 juni vond het webinar 'Na het front weer één team vormen' plaats. De eerste golf van de coronacrisis lijkt voorbij. De reguliere zorg wordt ondertussen opgestart. De medewerkers van het front komen weer terug in hun team. En de medewerkers die tijdelijk thuis zaten gaan weer samenwerken met hen die aan het front stonden. Hoe ondersteun je dit proces als HR-professional? In samenwerking met de andere regionale werkgeversorganisaties organiseerden we op donderdag 25 juni een webinar over het vormen van één team na de coronacrisis. Met de blik en de ervaring vanuit Defensie gaven N.U. Bert Stam EMSD (Kolonel | Chef staf bij Directie Operaties) en Mary van Boxtel (partner bij adviesbureau Ten Have & Partners) inzichten voor HR-medewerkers binnen de gezondheidszorg. Zelf benoemden we het belang van communicatie en de juiste taal in de ‘tijd na corona’. De presentatie van het webinar en twee begeleidende artikelen zijn te downloaden. Ook kunt u het webinar terugkijken.

Factsheet Extrahandenvoordezorg d.d. 16 april 2020

Categorieën: werven met beleid
Gepubliceerd: 16/04/2020

Een update m.b.t. Extrahandenvoordezorg in onze regio op 16 april 2020.

Communicatiemiddelen coaching

Categorieën: duurzame inzetbaarheid
Gepubliceerd: 14/04/2020

Communicatiemiddelen voor de Sterk in je Werk-coaching rondom de coronacrisis.

RAAT maakt er werk van in Amersfoort-Eemland | Mei 2019

Categorieën: regionale actieplannen tekorten
Gepubliceerd: 16/04/2019

De vraag naar personeel stijgt en het aanbod daalt. Actie is nodig! Daarom werkt Utrechtzorg samen met 45 zorg- en onderwijsorganisaties in Amersfoort-Eemland aan goede oplossingen.

RAAT maakt er werk van in Gooi en Vecht

Categorieën: regionale actieplannen tekorten
Gepubliceerd: 16/04/2019

De vraag naar personeel stijgt en het aanbod daalt. Actie is nodig! Daarom werkt Utrechtzorg samen met ruim 31 zorg- en onderwijsorganisaties in Gooi en Vecht aan goede oplossingen.

RAAT maakt er werk van in Utrecht

Categorieën: regionale actieplannen tekorten
Gepubliceerd: 16/04/2019

De vraag naar personeel stijgt en het aanbod daalt. Actie is nodig! Daarom werkt Utrechtzorg samen met 64 zorg- en onderwijsorganisaties in Utrecht aan goede oplossingen.

SectorplanPlus infographic tijdvak 1 en 2

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, kwalificeren voor zorg en welzijn, regionale actieplannen tekorten, sectorplan, strategisch arbeidsmarktbeleid, werven met beleid
Gepubliceerd: 15/04/2019

Samenvatting tussenrapportage SectorplanPlus tijdvak 1 en 2.

Persona BOL student

Categorieën: werven met beleid
Gepubliceerd: 11/04/2019

Een groot aantal BOL studenten verlaat Zorg en Welzijn nog tijdens of direct na het afronden van hun opleiding. Hoe houden we deze waardevolle zorgprofessionals bij ons? Samen met Sherpa, MBO Utrecht en 5 BOL studenten brachten we de persona in beeld.

6 tips om (van) BOL studenten te houden

Categorieën: duurzame inzetbaarheid
Gepubliceerd: 09/04/2019

Een groot aantal BOL studenten verlaat Zorg en Welzijn nog tijdens of direct na het afronden van hun opleiding. Hoe houden we deze waardevolle zorgprofessionals bij ons?

Bannerpakket behoud

Categorieën: werven met beleid
Gepubliceerd: 21/03/2019

Iedere solliciterende zorgprofessional is waardevol. Helaas kan uw organisatie niet iedereen aannemen. Utrechtzorg wil de afgewezen kandidaten graag matchen met een andere geschikte werkgever. We delen hierbij graag een aantal banners met bijbehorende url die u kunt toevoegen aan uw e-mailhandtekening. Voeg deze toe aan de e-mails die u stuurt naar sollicitanten waarmee u de solicitatieprocedure niet voortzet.

Kamerbrief Arbeidsmarkt maart 2019

Categorieën: strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 11/03/2019

Lees de kamerbrief "Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector" van 11 maart 2019.

Factsheet tussenstand Koersen op Kansen

Categorieën: strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 25/10/2018

Factsheet over de tussenstand van de beleidsperiode Koersen op Kansen.

Jaarbericht Utrechtzorg 2017

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, kwalificeren voor zorg en welzijn, strategisch arbeidsmarktbeleid, sectorplan, werven met beleid, regionale actieplannen tekorten, zorgpact midden nederland
Gepubliceerd: 28/05/2018

Het jaarbericht van 2017, met hierin de speerpunten en resultaten van het afgelopen jaar.

Actueel overzicht subsidies en voorzieningen

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, kwalificeren voor zorg en welzijn, strategisch arbeidsmarktbeleid, werven met beleid
Gepubliceerd: 24/05/2018

De Subsidiekaart ontwikkeld door RegioPlus. Op de kaart zijn subsidies te vinden die relevant zijn voor werkgevers in zorg en welzijn.

Activiteitenoverzicht Utrechtzorg 2018

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, kwalificeren voor zorg en welzijn, strategisch arbeidsmarktbeleid, werven met beleid
Gepubliceerd: 01/03/2018

Samenvatting jaarplan en overzicht activiteiten Utrechtzorg 2018.

Algemene voorwaarden activiteiten Utrechtzorg

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, kwalificeren voor zorg en welzijn, strategisch arbeidsmarktbeleid, sectorplan, werven met beleid, regionale actieplannen tekorten, zorgpact midden nederland
Gepubliceerd: 21/02/2018

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van Utrechtzorg.

AZW Actueel (2018)

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 08/02/2018

De AZW Actueel maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. In deze AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen.

Kansrijke beroepen: Waar is de arbeidsmarkt krap?

Categorieën: strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 06/02/2018

De kans op werk verschilt van beroep tot beroep. Dit heeft te maken met het aantal vacatures, maar ook met het aantal mensen dat opzoek is naar dezelfde soort baan. Sommige beroepen bieden een goede kans op werk. Dit noemen we kansrijke beroepen. UWV brengt op verschillende manieren kansrijke beroepen in kaart.

CanMEDS-rollen in de praktijk van de ouderenzorg

Categorieën: zorgpact midden nederland
Gepubliceerd: 18/01/2018

Het Handboek ‘CanMEDS-rollen in de praktijk van de ouderenzorg’ helpt zorgteams die willen werken aan een effectieve en efficiënte werkwijze en taakverdeling. Het handboek is het resultaat van een uitgebreid onderzoek en wordt gratis aangeboden door Utrechtzorg in nauwe samenwerking met Lyvore.

AZW Regionaal Tabellenboek (2017)

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 08/01/2018

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK voorziet partijen van eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarktsituatie voor de sectoren Zorg en WJK. Het doel is betrokkenen te ondersteunen bij het ontwikkelen van oplossingsstrategieën voor de aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt. Een deel van de verzamelde informatie wordt gepresenteerd in dit tabellenboek.

Handreiking 'Financiële verduurzaming (wijk)leerbedrijven' (2017)

Categorieën: kwalificeren voor zorg en welzijn, zorgpact midden nederland
Gepubliceerd: 07/12/2017

Deze handreiking is voor iedereen die een leerbedrijf wenst op te zetten of een huidig leerbedrijf financieel wenst te verduurzamen. Met deze handreiking kunt u zelf aan de slag met het opzetten van een duurzame financiering voor uw leerbedrijf.

Arbeidsmarkt 2013 - 2017

Categorieën: strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 15/11/2017

Samenvatting van de Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) en de regioportretten 2013 - 2017.

Onderzoeksrapport "Zorg voor zorgmedewerkers" (2017)

Categorieën: duurzame inzetbaarheid
Gepubliceerd: 09/11/2017

Deze publicatie kijkt naar nationale en regionale trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn en zoomt daarbij in op de regio Utrechtzorg: Amersfoort, Utrecht, Gooi- en Vechtstreek.

De zorg in, of de zorg verlaten?

Categorieën: werven met beleid
Gepubliceerd: 18/10/2017

Dit artikel gaat over de beroepsmobiliteit van zorgmedewerkers, in het bijzonder de helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Hoe groot is de kans dat zorgmedewerkers een ander beroep kiezen en welke (harde) persoons- en baankenmerken verklaren deze overstap? Welke beroepsgroepen bieden mogelijkheden voor (zij)instroom in de zorg?

AZW Werkgeversenquete 2017

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 21/09/2017

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners in zorg en welzijn, georganiseerd via de arbeidsmarktfondsen. De werkgeversenquête levert informatie op die niet via bestaande bronnen te achterhalen is. De informatie uit de enquête is te gebruiken als verdieping en duiding van de kwantitatieve informatie uit de continue dataverzameling.

AZW Werknemersenquete 2017

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 21/09/2017

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners in zorg en welzijn, georganiseerd via de arbeidsmarktfondsen. De werknemersenquêtes leveren informatie op die niet via bestaande bronnen te achterhalen is. De informatie uit de enquête kan worden gebruikt ter verdieping en duiding van de informatie uit de continue dataverzameling (kwantitatieve gegevens).

Jaarplan Utrechtzorg 2017

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, kwalificeren voor zorg en welzijn, strategisch arbeidsmarktbeleid, werven met beleid
Gepubliceerd: 10/03/2017

Samenvatting van het Jaarplan Utrechtzorg 2017. In dit jaar lag de focus op het terugbrengen van de tekorten bij verzorgenden en verpleegkundigen, het bevorderen en faciliteren van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals en het verbeteren van de aansluiting van onze activiteiten bij de vraag van werkgevers.

Regionale arbeidsmarktcijfers (2016)

Categorieën: strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 10/11/2016

Inzicht in de regionale arbeidsmarkt in 2016.

Regioportret Amersfoort 2016

Categorieën: strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 07/11/2016

Regioportret Amersfoort uit 2016. De arbeidsmarkt in zorg en WJK in 2015, en een doorkijk naar 2020.

Regioportret Gooi- en Vechtstreek 2016

Categorieën: strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 07/11/2016

Regioportret Gooi- en Vechtstreek uit 2016. De arbeidsmarkt in zorg en WJK in 2015, en een doorkijk naar 2020.

Regioportret Utrecht e.o. 2016

Categorieën: strategisch arbeidsmarktbeleid
Gepubliceerd: 07/11/2016

Regioportret Utrecht en omgeving uit 2016. De arbeidsmarkt in zorg en WJK in 2015, en een doorkijk naar 2020.

Magazine "I do care" (2016)

Categorieën: kwalificeren voor zorg en welzijn, werven met beleid
Gepubliceerd: 09/06/2016

Het magazine "I do care" is in 2016 uitgebracht voor mensen met interesse in werken en leren in zorg en welzijn.

Jaarplan Utrechtzorg 2016

Categorieën: duurzame inzetbaarheid, kwalificeren voor zorg en welzijn, strategisch arbeidsmarktbeleid, werven met beleid
Gepubliceerd: 26/10/2015

Het Jaarplan Utrechtzorg 2016.

Inspiratiemagazine Duurzame Inzetbaarheid

Categorieën: duurzame inzetbaarheid
Gepubliceerd: 17/07/2014

Middels dit themanummer met theoretische onderbouwing, praktijkvoorbeelden en prikkelende artikelen willen we u inspireren en stimuleren meer werk te maken van duurzame inzetbaarheid en daarmee een bijdrage leveren aan oplossingen voor de uitdagingen waar u voor staat.