Regionale impact corona op werkgelegenheid

De uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown bezorgen de economie flinke schade. Een terugval in en verandering van werkgelegenheid is onvermijdelijk, ondanks de vele steunmaatregelen die de overheid heeft genomen. De mate waarin de werkgelegenheid wordt geraakt verschilt sterk per arbeidsmarktregio. Utrechtzorg dook in het UWV-rapport en destilleerde de impact op de werkgelegenheid en op de sector zorg en welzijn per regio.

De arbeidsmarktregio’s Midden-Utrecht en Gooi en Vechtstreek behoren tot de regio’s met de minder zwaar getroffen werkgelegenheid. In de Gooi en Vechtstreek komt dit doordat de werkgelegenheidsstructuur zich kenmerkt door een sterk aanwezige collectieve sector. In Midden-Utrecht is dat de sterk aanwezige zorg- en welzijnssector en openbaar bestuur. De omvangrijke specialistische zakelijke dienstverlening wordt hier wel geraakt maar minder sterk.
Amersfoort behoort tot de regio’s met de minst zwaar getroffen werkgelegenheid. De werkgelegenheidsstructuur kenmerkt zich hier door een sterk aanwezige collectieve sector en zakelijke dienstverlening.

Impact per regio voor zorg en welzijn

De sector zorg en welzijn wordt in alle drie de regio’s op een heel andere manier geraakt door het coronavirus dan de meeste andere sectoren. Ook het beeld binnen de sector is divers. De ziekenhuizen hadden het na het uitbreken van het coronavirus extra druk met het zorgen voor COVID-19 patiënten. Er was en is vooral veel werk voor verplegend personeel. Tegelijkertijd werd de reguliere zorg zo veel mogelijk uitgesteld en waren er minder verwijzingen door huisartsen naar ziekenhuizen. Inmiddels wordt de reguliere zorg weer opgestart. Een deel van de verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is nog gesloten voor bezoekers. De dagbesteding wordt weer opgestart en bezoek wordt weer deels toegestaan. Daarnaast zijn er ook zorgen onder het personeel over het gebrek aan beschermingsmiddelen, over de overbelasting en is het (ziekte)verzuim aanzienlijk. In de thuiszorg zeggen klanten de niet per se noodzakelijke zorg regelmatig af in verband met angst voor besmetting – waardoor ook hier sprake is van omzetverlies. Hetzelfde geldt voor de tandheelkundige en paramedische zorg. Praktijken van tandartsen, mondhygiënisten en fysiotherapeuten waren beperkt open (voor spoedzorg of online-zorg) of zelfs helemaal gesloten. Inmiddels start men weer meer werkzaamheden op. De kinderopvang was alleen open voor ouders die in cruciale beroepen of vitale processen werken. De vraag naar kinderopvang neemt mogelijk wel af als de werkloosheid dit jaar toeneemt.

Midden-Utrecht
Zorg en welzijn is met 61.100 werknemers en een aandeel van 16% van alle werknemers in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht een zeer belangrijke sector voor de regionale werkgelegenheid.

Amersfoort
Zorg en welzijn is met 25.400 werknemers en een aandeel van 17,5% van alle werknemers de belangrijkste sector voor de regionale werkgelegenheid.

Gooi en Vechtstreek
Zorg en welzijn is met 14.600 werknemers en een aandeel van 14,5% van alle werknemers de belangrijkste sector voor de regionale werkgelegenheid.

Voor alle drie de regio’s geldt dat sectoren als luchtvaart, sierteelt, horeca en cultuur, sport & recreatie minder sterk aanwezig zijn. Hierdoor werken relatief minder mensen in een zwaar getroffen sector dan in de meeste andere regio’s in Nederland.

Download rechts de rapporten per regio, en het algemene rapport.