Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Het samenwerkingsverband RegioPlus heeft als beheerder van het Waarschuwingsregister geconstateerd dat er geen breed draagvlak is voor het in stand houden van het register. Daarom hebben we besloten om het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn te beƫindigen per 1 januari 2022.

Wat betekent dit voor deelnemende organisaties?

Voor deelnemende organisaties betekent dit onder meer dat u:

  • Het Waarschuwingsregister niet meer kunt gebruiken om invulling te geven aan de vergewisplicht op grond van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Voor alternatieve instrumenten verwijzen we u graag naar de website van de Rijksoverheid;
  • Interne procedures en uw HR-beleid dient aan te passen daar waar het Waarschuwingsregister genoemd staat;
  • Ex-medewerkers die u geregistreerd heeft op de hoogte dient te stellen - voor zover mogelijk - dat zij per 1 januari aanstaande niet meer in het Waarschuwingsregister vemeld staan.

Contact

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met secretariaat@utrechtzorg.net of kijk op de website van het Waarschuwingsregister.