Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Het merendeel van de 1,3 miljoen medewerkers in de zorg zet zich dagelijks met hart en ziel in voor cliënten. Veilig & Vertrouwd horen niet voor niets tot de belangrijkste klantwaarden van de langdurige zorgorganisaties. Daarom maken zorgorganisaties beleid en afspraken over wonen en werken, privacy, vrijheid en eventuele risico's.

Toch wordt de zorgsector geconfronteerd met een kleine groep van zorgmedewerkers (1-3%) die over de schreef gaat, bijvoorbeeld door diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit veroorzaakt emotionele en materiële schade en heeft vaak een behoorlijke (soms blijvende) impact voor alle betrokkenen.

Alleen samen kunnen we dit voorkomen. Door allemaal mee te doen aan het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. En door altijd te registreren. Zo creëren we samen een veilige zorg voor iedereen.

Werken aan een Veilige Zorgrelatie

Zorgorganisaties uit de langdurige zorg kunnen werken aan een Veilige Zorgrelatie door mee te doen aan het Waarschuwingsregister. Het Waarschuwingsregister en de daarbij behorende aansluitprocedure richt zich op preventie van grensoverschrijdend gedrag én het voorkomen van recidive binnen én buiten de organisatie. Deelnemende zorgorganisaties voeren een preventie/veiligheidsbeleid (bv. leidraad Veilige Zorgrelatie) en hanteren een meldprotocol. De medewerkers worden hiervan op de hoogte gesteld, maar ook dat het plegen van diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten kan leiden tot uitsluiting van werk in de langdurige zorgsector voor een periode van 2 of 4 jaar.

Het Waarschuwingsregister zorgt ervoor dat mensen die werkzaam zijn in zorg en welzijn en een strafbaar feit hebben gepleegd niet bij een andere zorgorganisatie aan de slag kunnen. Hierbij gaat het om zowel zorg- als niet zorggerelateerde functies en arbeidsrelaties, dus ook vrijwilligers, uitzendkrachten en stagekrachten.

Het Waarschuwingsregister:
• Vergroot de veiligheid en het vertrouwen binnen de organisatie.
• Draagt bij aan een zorgzame, veilige woonomgeving voor cliënten.
• Zorgt voor een prettige werksfeer voor medewerkers en vrijwilligers.

Wanneer registratie in het Waarschuwingsregister?

Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd jegens cliënten vallen (op dit moment) binnen het Waarschuwingsregister. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om dit verder uit te breiden.

Waarschuwingsregister en vergewisplicht

Met de komst van de ‘vergewisplicht’ zijn zorgaanbieders verplicht onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van hun toekomstig personeel. Deze plicht kan op verschillende manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld door referenties na te gaan, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen of een check bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg te doen. Dat is echter niet altijd afdoende. Een VOG wordt bijna nooit geweigerd (0,15 % in 2015, en 1 tot 3 % van alle zorgmedewerkers gaat ernstig over de schreef) en een VOG wordt alleen geweigerd wanneer er een veroordeling is. Registreren in het Waarschuwingsregister kan na aangifte (veroordeling dus niet nodig).

Waarschuwingsregister en privacy

De privacy van alle betrokkenen is gewaarborgd in het Waarschuwingsregister. De werkwijze van het register is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Alleen de persoonlijke gegevens van een misdrager worden volgens een streng protocol in het Waarschuwingsregister vermeld. Er wordt in het register zelfs geen melding gemaakt over de aard van het delict. Ook cliënten blijven volledig buiten beeld. Verder is het register afgeschermd en alleen toegankelijk voor een aantal (HR)medewerkers die vertrouwelijk met de gegevens omgaan.

Contact

Wilt u meer weten over het Waarschuwingsregister? Neem contact op met secretariaat@utrechtzorg.net of kijk op de website van het Waarschuwingsregister.