RAAT maakt er werk van

RAAT staat voor Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. In deze regionale actieplannen zijn afspraken en ambities vastgelegd om de personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Elke arbeidsmarktregio in Nederland heeft zo’n actieplan opgezet. Utrechtzorg coördineert de actieplannen voor haar drie regio’s: Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek.

Wat is RAAT?

Via RAAT bundelen organisaties regionaal de krachten om nieuwe medewerkers te werven en zorgprofessionals te behouden. Hierbij zoeken zorgorganisaties actief de samenwerking op met andere stakeholders, zoals het onderwijs en het UWV waardoor een integrale aanpak ontstaat. De activiteiten en projecten die binnen zo’n samenwerkingsverband opgepakt worden, komen bovenop de reguliere acties die lopen, om de juiste mensen te vinden en te behouden.

Wat is het doel van RAAT?

De regionale RAAT-afspraken zijn afgeleid van het Actieprogramma Werken in de Zorg van VWS: “Het doel is nu en in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. Hiervoor is het essentieel dat we voldoende medewerkers hebben, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen. De ambitie is daarom een tekort van nul of daar dichtbij”. Lees hier het hele Actieprogramma van VWS dat in maart 2018 door minister Hugo de Jonge is gepresenteerd.

In elk RAAT draait het om meer instroom en opleiden, behoud van zorgprofessionals en anders werken en organiseren. De projectleiders van Utrechtzorg faciliteren, verbinden, adviseren, brengen inspiratie uit andere regio’s, en vormen de verbinding naar VWS.

In ons RAAT-netwerk kunt u...
• Meedenken en meebeslissen over instroom en opleiden, behoud van zorgprofessionals en het anders werken en organiseren.
• Gebruikmaken van de inspanningen van Utrechtzorg. We faciliteren, verbinden, adviseren, en brengen inspiratie uit andere regio’s
• Aansluiting houden bij de commissie Werken in de Zorg, het ministerie van VWS en het Actie Leer Netwerk.

Samenwerkingsstructuur van RAAT

Per regio is er regiegroep, bestaande uit een vertegenwoordiger per branche. Zij komen 3 tot 6 keer per jaar bijeen en monitoren de RAAT-afspraken op de actielijnen. Prognoses over de personeelstekorten en beschikbare arbeidsmarktdata, geleverd door Utrechtzorg, ondersteunen hierbij. Ook signaleren zij nieuwe ontwikkelingen en kansen om regionale samenwerking te versterken door het delen en initiëren van projecten.

Per regio komen de bestuurders 1 tot 3 keer per jaar bijeen om het netwerk te verstevigen. Zij nemen verantwoordelijkheid voor goede samenwerking en het naleven van de gezamenlijke afspraken.

Per regio gaat een kleine bestuurlijke delegatie elk najaar in gesprek met de commissie Werken in de Zorg. De commissie heeft als taak de kwaliteit en voortgang van de RAAT's te monitoren en te stimuleren. De commissie adviseert de regio’s vervolgens over mogelijkheden om hun regionale aanpak te verbeteren. Daarnaast rapporteert de commissie aan VWS over het landelijke beeld ten aanzien van de voortgang. Lees hier meer over de onafhankelijke commissie.

Het landelijke Actie Leer Netwerk faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Bekijk hier de infographic met de regionale partijen en landelijke partners in het RAAT speelveld.

Veelgestelde vragen

Waarom ondertekenen organisaties een RAAT?
Door een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) te ondertekenen neemt een organisatie zijn verantwoordelijkheid in het gezamenlijk terugdringen van de personeelstekorten in de zorg. Daarnaast is deelname in een RAAT voorwaarde om in aanmerking te komen voor de SectorplanPlus-gelden. De organisatie moet dan de RAAT ondertekenen van de regio’s waar gaat worden opgeleid. Dit kunnen er meerdere zijn.

Van wanneer tot wanneer gelden de RAAT afspraken?
In Utrecht is de samenwerking in 2017 opgestart onder de naam ‘SamUZ’. Het ondertekende convenant gold voor 3 jaar, dus de afspraken lopen in juni 2020 af. In het eerstvolgende bestuurdersoverleg vindt een herijking plaats, met een verlenging van het samenwerkingsconvenant tot in ieder geval eind 2021.

In Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek zijn we in april 2018 officieel van start gegaan, met het ondertekenen van de RAAT intentieverklaring. Eind 2021 lopen de RAAT afspraken af, tegelijk met het afronden van het Actieprogramma Werken in de Zorg.

Hoe weet ik onder welke werkgeversvereniging of arbeidsmarktregio mijn organisatie valt?
U kunt hieronder bekijken onder welke regio uw locatie valt. Dit wordt beschreven aan de hand van gemeenten. Wilt u deelnemen aan het RAAT, maar valt uw organisatie niet onder één van de arbeidsmarktregio's van Utrechtzorg? Op de website van RegioPlus kunt u vinden onder welke regionale werkgeversorganisatie uw regio valt.

  • Het RAAT Utrecht betreft de arbeidsmarktregio Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, en Zeist.
  • Het RAAT Amersfoort-Eemland betreft de arbeidsmarktregio Amersfoort-Eemland: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.
  • Het RAAT Gooi en Vechtstreek betreft de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.

Waar vind ik het RAAT en de intentieverklaring van mijn regio? Heeft mijn organisatie het RAAT al ondertekend?
U kunt dit opzoeken op de pagina's van de betreffende RAAT's, of navragen via secretariaat@utrechtzorg.net.

Kunnen wij als overkoepelend orgaan, bijvoorbeeld een huisartsencollectief, ook tekenen voor het RAAT?
Het is voor overkoepelende organen zoals een huisartsencollectief mogelijk om gezamenlijk een RAAT te ondertekenen. Het is hierbij wel nodig om aan te geven welke praktijken hieronder vallen.

Hoe onderteken ik het RAAT?
Hiervoor kunt u contact opnemen met secretariaat@utrechtzorg.net.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in RAAT?
Maandelijks wordt in de Utrechtzorg-nieuwsbrief een update over alle RAAT's gegeven.

Neem gerust contact op met de RAAT projectleiders