Netwerk UZ Vitaal

Voor deze netwerkgroep zijn vijf speerpunten geformuleerd:
• Visie en strategie bevorderen: duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda krijgen en houden;
• Dialoog faciliteren: de dialoog over duurzame inzetbaarheid starten en (blijven) voeren;
• Inzetbaarheidsdata verzamelen en benutten: het rendement van duurzame inzetbaarheid inzichtelijk maken, knelpunten signaleren en het effect van interventies meten om gericht te kunnen sturen;
• Kennis en ervaringen verzamelen, delen en gebruiken: leren van elkaar via experimenten en ontmoetingen;
• Instrumentarium toegankelijk maken: het (door)ontwikkelen en aanbieden van een instrumentarium dat medewerkers kan helpen bij het verbeteren van hun vitaliteit.

Utrechtzorg gaat in gesprek, faciliteert bijeenkomsten, stimuleert en begeleidt samenwerking en draagt bij aan duurzame oplossingen.

Meer informatie? U kunt contact opnemen met Elise Disselhorst.
Tel: 030 634 08 08
Mail: edisselhorst@utrechtzorg.net