Onderzoek naar werkdruk

In veel organisaties wordt een hoge werkdruk ervaren. Om werkdruk gericht aan te pakken is het goed om te weten wat de belangrijkste oorzaak is van deze werkdruk. Is dat vooral de grote hoeveelheid werk, de fysieke belasting, de sociaal-emotionele belasting of juist de mentale belasting? En zijn er voor medewerkers voldoende hulpbronnen aanwezig, zoals hulpmiddelen, informatie, regelmogelijkheden en steun van collega's? Deelnemers van Utrechtzorg kunnen zich aanmelden voor deelname aan een actieonderzoek werkdruk, waarbij zij een rapport met conclusies en aanbevelingen ontvangen.

Doe mee!

In september 2019 faciliteert Utrechtzorg samen met het lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein van de Hogeschool Utrecht wederom een onderzoek naar werkdruk. Naast deelname aan het onderzoek willen we organisaties ook verder ondersteunen bij de aanpak van werkdruk, bijvoorbeeld via masterclasses, experimenten, informatie en bijeenkomsten.

Heeft u belangstelling om aan het onderzoek deel te nemen, of heeft u interesse in het ondersteunend aanbod? Neem dan contact op met Gwendolyn den Besten (gdenbesten@utrechtzorg.net of 030 - 634 0808) om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Wilt u meer lezen over de resultaten van het werkdrukonderzoek, bekijk dan de bijgevoegde factsheet en de interventietabel.