RAAT maakt er werk van

De sector Zorg en Welzijn kampt met ernstige tekorten. De vraag naar personeel stijgt en het aanbod daalt. Actie is nodig! Daarom werkt Utrechtzorg in Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek samen met zorg- en welzijn organisaties, onderwijs en gemeente aan duurzame oplossingen om voldoende gekwalificeerd personeel te werven en te behouden.

Als we er samen geen werk van maken hebben we in 2021 in de regio's van Utrechtzorg te maken met een tekort van 5000 zorg en welzijnsmedewerkers.

RAAT bundelt krachten in de regio

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen we krachten van zorg-, welzijns-, jeugd, eerstelijns en onderwijsorganisaties. We werken samen aan zes actielijnen waarbij de student, zij-instroom en medewerker centraal staan.

Hoogtepunten 2018

RAAT in de regio

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws