Waarschuwingsregister

De meeste medewerkers in zorg en welzijn zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor cliënten. Toch wordt de sector geconfronteerd met een kleine groep van deze zorgmedewerkers (1-3%) die ernstig over de schreef gaat jegens cliënten, bijvoorbeeld door het plegen van diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze cliënten zijn vaak zeer kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die onze bescherming nodig hebben. Deze ontoelaatbare gedragingen veroorzaken niet alleen onveiligheid binnen de organisatie, maar ook emotionele en materiële schade met grote impact op cliënten, familie en personeel.

Werken aan een veilige zorgrelatie

Het Waarschuwingsregister zorgt ervoor dat mensen die werkzaam zijn in zorg en welzijn en een strafbaar feit hebben gepleegd niet bij een andere zorgorganisatie aan de slag kunnen. Hierbij gaat het om zowel zorg- als niet zorggerelateerde functies en arbeidsrelaties, dus ook vrijwilligers, uitzendkrachten en stagekrachten.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws