Wat is de HRorganizer-selectietool?

HRorganizer is een online assessment tool waarmee u toetst of u de juiste medewerker op de juiste plek zet. Door vooraf goed te kijken naar geschiktheid en ontwikkelbaarheid kan uitval gereduceerd worden. HRorganizer geeft als online assessment tool snel en overzichtelijk inzicht in de talenten van (toekomstige) medewerkers.

Het gebruik van de tool

In het systeem staan testprogramma's voor diverse functies. Voor elke functie zijn 10 à 12 competenties geselecteerd. Deze competenties worden getest met capaciteitentesten en persoonlijkheidsvragenlijsten. Een individueel assessment duurt circa 1,5 uur. Na afloop ontvangt de kandidaat een kort rapport per e-mail. Voor de zorgorganisatie zijn ook 2 meer uitgebreide rapporten beschikbaar.

Taal- en Rekentoets

Daarnaast is het mogelijk om een rekentoets, Nederlandse taaltoets of Engelse taaltoets uit te laten voeren. Deze toetsen kunnen los of in combinatie met een selectietest gemaakt worden.

Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen gebruik maken van de tool na afronding van een 1-daagse training. Per testprogramma wordt € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht. De taal en rekentoets kosten, in combinatie met een regulier testprogramma € 10,- per toets.

Voordelen voor u:

Door de selectietool te gebruiken via Utrechtzorg krijgt u de volgende voordelen:

  • Specifieke competentietest voor zorg en welzijn;
  • Doorontwikkeling competentieset, testprogramma’s en rapporten;
  • Maatwerkmogelijkheden;
  • Kennisdeling met andere gebruikers;
  • Korting op testafname;
  • Geen licentiekosten;
  • Factuur achteraf (per kwartaal);
  • Extra ondersteuning met trainingen en bijeenkomsten van Utrechtzorg.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Selectietool en voor deelname kunt u contact opnemen met Jan Joosten jjoosten@utrechtzorg.net of Ieteke van Brakel via ivanbrakel@utrechtzorg.net.
tel: 030 63 408 08

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief: