Regionaal Opleidingsprogramma

Met het Regionaal Opleidingsprogramma richten we ons op de RAAT-actielijn "Het verhogen van het aantal leerplaatsen met goede begeleiding in de regio Utrecht, Amersfoort/Eemland en Gooi & Vecht". Afhankelijk van de RAAT-doelstelling is het regionale percentage bepaald. In de regio Utrecht gaat het om een verhoging van 10% en in de regio's Amersfoort/Eemland en Gooi & Vecht gaat het om een verhoging van 15%.

Het project bestaat uit de onderdelen opleiden op basis van leereenheden, Pick & Mix (best practices vanuit het werkveld) en het Verspreid Opleidingsaanbod. Samen vormen deze onderdelen het Regionaal Opleidingsprogramma, wat bovendien wordt aangevuld met ondersteunende producten en diensten. Onderstaande animatie laat zien hoe het programma in elkaar zit:

Resultaten Regionaal Opleidingsprogramma

  • In 2019 is het project Onderwijs op Maat gestart als pilot in regio Amersfoort-Eemland. In september 2019 is er in deze regio's gestart met de eerste leereenheid; in 2020 zullen er meer leereenheden gaan starten.
  • In de loop van 2019 is het project modulair opgeschaald naar landelijk niveau; het project “Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen” gestart door de samenwerkende partijen RegioPlus, ActiZ, A+O VVT, VGN, MBO raad, NRTO en de ministeries VWS en OCW.

Meer informatie

Meer weten over deze projecten? Neem dan contact op met Erna Laclé (elacle@utrechtzorg.net).

Wilt u actief meedenken en op de hoogte blijven van het Regionaal Opleidingsprogramma? Via de LinkedIn-groep zullen we regelmatig nieuwe ideeën delen en van gedachten wisselen.

Bekijk ook het Netwerk Leren & Werken: dé plek in de regio waar gewenste activiteiten op het gebied van leren & werken besproken en geïnitieerd worden.