De sector Zorg en Welzijn staat voor een flinke uitdaging. We hebben een personeelstekort en het aantal moeilijk vervulbare vacatures (vooral voor de functies Verzorgende IG en Verpleegkundige op mbo en hbo-niveau) zal in de toekomst fors stijgen. Dit probleem vraagt direct om actie. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten bundelen we de krachten van werkgevers van Zorg en Welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers. Samen werken we hard aan het terugdringen van het personeelstekort.

Om ons samen met het werkveld in te zetten deze tekorten tegen te gaan, starten we als onderdeel van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten dit project. Omdat zowel de gestelde doelstelling en als de bijbehorende RAAT doelstellingen veelomvattend zijn, is er voor gekozen om het project te starten met de focus op:

Het verhogen van het aantal leerplaatsen met goede begeleiding in de regio Utrecht, Amersfoort/Eemland en Gooi & Vecht."

Afhankelijk van de RAAT doelstelling is het percentage bepaald. In de regio Utrecht gaat het om een verhoging van 10% en in de regio's Amersfoort/Eemland en Gooi & Vecht gaat het om een verhoging van 15%.

Het project zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Modulair Opleiden;
  • Pick & Mix (best practices vanuit het werkveld);
  • Verspreid Opleidingsaanbod.

Samen vormen de onderdelen het Regionaal Opleidingsprogramma. Aangevuld met ondersteunende producten en diensten. Onderstaande animatie laat zien hoe het programma in elkaar zit:

Netwerk Leren & Werken

Meer weten over Modulair Opleiden, Pick & Mix (best practices op het gebied van opleiden in de regio) en het Verspreid Opleidingsaanbod? Neem dan contact op met Erna Laclé (elacle@utrechtzorg.net) of Josefien Jeninga (jjeninga@utrechtzorg.net), of bel 030 - 634 0808.

Het Netwerk Leren & Werken is dé plek binnen Utrechtzorg waar gewenste activiteiten op het gebied van leren & werken besproken en geïnitieerd worden. Als deelnemer van Utrechtzorg praat en beslist u mee over de te volgen weg. Daarnaast is dit netwerk dé plaats om kennis en ervaring uit te wisselen.

Wilt u actief meedenken en op de hoogte blijven van het Regionaal Opleidingsprogramma? Via de groep Leren & Werken Netwerk op LinkedIn zullen we regelmatig nieuwe ideeën delen en van gedachten wisselen.