1. Digitaal werken - een strategische keuze

Digitaal werken biedt vele kansen voor de uitdagingen waarvoor de zorg staat. Digitaler gaan werken, inclusief de inzet van digitale zorg, is echter een uitdaging an sich. Het is geen kwestie van ‘gewoon doen’. Met welke aanpak komt u tot de juiste keuzes? En hoe implementeert u systematisch en duurzaam?

Deze masterclass gaat in op hoe u innovatie en implementatie strategisch aanpakt. Hierbij ligt een sterke focus ligt op de menselijke kant van digitaal werken.
U maakt kennis met het 5-fasemodel voor implementatie van digitale zorg dat recent door het ministerie van VWS en ZonMW is omarmd als voorbeeld van een systematische manier van innoveren en implementeren. Aan de hand van de aanpak leert u te achterhalen waar innovatie het meest loont en hoe u de basis legt voor duurzaam digitaal werken.

Wouter Wolters is een ervaren strateeg, spreker en auteur digitale zorginnovatie en oprichter van Buro Wisselstroom: adviesbureau voor de menselijke kant van digitale zorginnovatie. Meer informatie of contact: www.bureauwissselstroom.nl en https://www.linkedin.com/in/whpwolters/.

2. Digitaal leiderschap - van A naar B, maar hoe doet iedereen mee?

Digitaal werken is belangrijk voor iedereen en daardoor is de ambitie groot. Het vraagt om een gedifferentieerde aanpak, want niet iedereen heeft hetzelfde startniveau. Hoe geeft u leiding aan ‘digitale kansen’? En wat laat u dan los?

In deze masterclass gaan we aan de slag hoe u digitaal leiderschap bij uw team(s) kunt stimuleren. We kijken welke leiderschapsstijlen passend zijn bij welke fasen van het proces. We kijken ook naar welk drijfveren hierbij van belang zijn. Een groot gedeelte van veranderen is namelijk dat we ons anders gaan gedragen. En gedrag verandert pas als u weet wat mensen drijft. Daarmee wordt helder hoe u van ‘willen’ naar ‘samen doen’ komt in dit proces.

Marleen Wilschut werkt als zelfstandig implementatie adviseur in het sociaal domein. Ze begeleidt op een creatieve manier organisatie om van idee naar impact te komen. Meer informatie of contact: https://www.i-generator.nl en https://nl.linkedin.com/in/wilschutmarleen.

3. Persoonlijk leiderschap - veranderen met een groeimindset

Als u te maken heeft met het leiden van een innovatie en verandering gaat, heeft u te maken met uzelf als instrument. De manier hoe u digitaal werken ziet is bepalend voor het succes. Is dit met een positieve of groeimindset of met vaste/statische mindset? Hoe kijkt u naar de verandering? En naar de collega's die u mee wil krijgen? Want, hoe krijgt u die ander mee?

We gaan aan de slag met verschillende werkvormen met uw implementatie van digitale zorg als rode draad. Uw ‘WHY’ is de basis voor uzelf en om anderen mee te nemen. We bekijken uw transitie met verschillende brillen en gaan aan de slag met het maken van een impactplan. We werken met een positieve/ groeimindset en maken gebruik van elkaars kennis en ervaring. U gaat de deur uit met een concrete eerste stap om morgen mee aan de slag te gaan en u bent een beetje gegroeid in uw veranderkracht.

Nicoline Mulder is freelance projectleider (onderwijs)innovatie, trainer veranderkracht/persoonlijk leiderschap. Meer informatie of contact: https://www.linkedin.com/in/nicoline-mulder-12b85014/.

4. Digitaal werken – hoe krijgt u die drempels omlaag?

Het digitaal werken gaat niet vanzelf. Hoe doorbreekt u dit patroon van een ambitie die hoger is dan het resultaat? Uit onderzoek blijkt dat een (groot) deel van de medewerkers in de zorg digitalisering als bedreiging ziet en nog onvoldoende competenties heeft op het gebied van ICT, maar ook dat de basisvoorwaarden vaak niet op orde zijn.

In deze masterclass zoomen we in op de diverse oorzaken die ten grondslag liggen aan de vertraagde implementatie en hoe juals professional collega’s stap voor stap kunt voorbereiden op een digitale toekomst. Een toekomst waarin technologie het leven van de cliënt verrijkt, en het eigen werk van de professional makkelijker en efficiënter wordt. Ervaringen in de zorg, resultaten uit onderzoek en het delen best practices zorgen dat u de deur uit gaat met een hoofd vol ideeën om de drempels naar digitaal werken te verlagen!

Suzanne Verheijden is programmamanager Innovatie ’s Heeren Loo en programmamanager Digitale vaardigheden Utrechtzorg en ECP/VWS. Meer informatie of contact: https://www.linkedin.com/in/suzanne-verheijden-286b557/.