Aanmelden RAAT projectgroepen

28 september 2018

Laat het RAAT voor u werken en kies voor een project dat aansluit bij een actueel thema in uw organisatie!

Doe mee!

Actieplannen vragen om actie! Heeft uw organisatie een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) ondertekend? Dan kunt u zich vanaf heden inschrijven voor een project op het gebied van behoud, opleiden en in- en doorstroom. De projectomschrijvingen vindt u hier: RAAT Utrecht SamUZ, RAAT Amersfoort-Eemland, RAAT Gooi en Vechtstreek. Laat het RAAT voor u werken en kies voor een project dat aansluit bij een actueel thema in uw organisatie. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Annelies Mulder via amulder@utrechtzorg.net of 030 - 634 0808.