Afscheid Annette de Groot: Vijf jaar Utrechtzorg

29 augustus 2019

Annette de Groot - Kuppens neemt per 1 september afscheid als directeur van Utrechtzorg.

Vincent Alkemade zal vervolgens op 1 september starten als nieuwe directeur-bestuurder. Lees hier meer over hem. Annette blikt graag met u terug op haar tijd bij Utrechtzorg.

Vijf jaar Utrechtzorg

Vijf mooie jaren heb ik bij Utrechtzorg gewerkt. In die vijf jaren is er veel gebeurd. In de loop van de jaren werd het thema arbeidsmarkt een steeds urgenter strategisch vraagstuk voor de deelnemers van Utrechtzorg. Eerst waren er overschotten en lag de focus op mobiliteit. Later kwamen de tekorten en kwam focus op werving, behoud en opleiden. De urgentie om anders te werken in de zorg is toegenomen. Medewerkers laten steeds meer blijken wat hun wensen zijn met betrekking tot werk en vragen om flexibiliteit, aandacht en ontwikkeling. Voor werkgevers is de grote uitdaging nu om echt goed te luisteren naar de medewerkers en hen maatwerk te bieden.

Het bureau Utrechtzorg maakte een mooie ontwikkeling door. Het aantal deelnemende en actieve organisaties nam toe, het aantal activiteiten nam toe, net als het aantal medewerkers op het bureau en de financiële middelen (met name vanuit VWS). Het landelijk samenwerkingsverband Regioplus waar Utrechtzorg deel van uitmaakt, samen met 13 andere regio’s, groeide in positie. Waar Utrechtzorg eerst vooral de functie had inhoudelijke netwerkbijeenkomsten voor HR professionals te organiseren, kwamen later in toenemende mate de bestuurders meer in beeld. Met dank ook aan het bestuur van Utrechtzorg.

Daarnaast kwam er ook een steeds sluitender aanpak voor de (potentiële) zorg- en welzijnsprofessionals zelf. Met naast de vacaturesite, bijvoorbeeld ook UZnetwerkcafé’s, loopbaancoaching en een diversiteit aan voorlichtingsactiviteiten. De Raad van Advies van Utrechtzorg gaf waardevolle input om tot een passend aanbod voor onze deelnemers te komen. De samenwerking met het MBO en HBO is geïntensiveerd en goed. En ook met andere partners in de regio, zoals gemeenten, EBU, Health Hub, UWV, IVVU en VGU wordt prettig samengewerkt en in toenemende mate wordt de maatschappelijke opgave als gezamenlijk vraagstuk beleefd. Iets wat ook hard nodig is, want de uitdagingen zijn groot en de oplossingen liggen in de gezamenlijke aanpak.

Ik ben trots op wat ik achter laat. Met name ben ik trots op het team. Wat een ontzettend fijne, professionele, hardwerkende club collega’s heb ik. Hun energie en enthousiasme zijn aanstekelijk en zo verleiden ze partners om buiten de grenzen van hun eigen organisatie de samenwerking op te zoeken. Utrechtzorg vervult daarmee een belangrijke faciliterende rol. Met een gerust hart draag ik per 1 september het stokje over aan mijn opvolger Vincent Alkemade. Ik blijf zorg, onderwijs en de regio een warm hart toedragen, dus wellicht komen wij elkaar weer tegen!

Annette de Groot