Arbeidsmarktinformatie: wist u dat...

28 augustus 2019

Een aantal feiten over de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn.

Arbeidsmarktinformatie

Graag delen we een aantal feiten over de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn met u. Op het arbeidsmarktdashboard "Arbeidsmarkt in beeld" kunt u zelf inzicht krijgen in de regionale arbeidsontwikkelingen in de sector. Deze informatie is ook specifiek beschikbaar voor de Gooi en Vechtstreek, Utrecht e.o., en Amersfoort - Eemland. Utrechtzorg ondersteunt u zo bij het bepalen en uitvoeren van uw eigen strategische arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. Zo kunnen we samen als regio gericht interventies inzetten voor lange termijn vraagstukken.

Wist u dat...

In het werkgebied van Utrechtzorg in Zorg en Welzijn (Q4, 2018)...
• 121.100 medewerkers werkzaam zijn;
• bijna 65% van deze medewerkers in regio Utrecht werkt;
• de branche ziekenhuizen qua medewerkers de grootste branche is (25,7%);
• 9% van de medewerkers in Zorg en Welzijn in Nederland werkzaam is in het werkgebied van Utrechtzorg ;
• 19.500 medewerkers een migratieachtergrond hebben (min. 1 van de ouders is in het buitenland geboren);
• slechts 18% van het personeel man is;
• het aantal mannen sinds 2016 relatief weinig (3%) is gestegen (ten op zichtte van 5% groei van vrouwelijk personeel);
• bijna 23% van de medewerkers 55 jaar of ouder is;
• medewerkers in de jeugdzorg gemiddeld het meeste aantal uren werken (28,8 per week);
• de gemiddelde leeftijd van medewerkers in Gooi en Vecht 44,4 jaar is (2,5 jaar ouder dan in de 3 regio’s samen);
• mannelijke medewerkers gemiddeld ouder zijn (42,9 jaar) dan vrouwelijke (41,7 jaar);
• bij de huisartsen en gezondheidscentra in verhouding met heel Zorg en Welzijn het minste aantal medewerkers werkt die jonger zijn dan 35 jaar (26% t.o.v. 35%);
• het werkgebied van Utrechtzorg ruim 1,6 miljoen inwoners heeft;
• 17% van de inwoners 65 jaar of ouder is en dit in 2010 14% was