Column Vincent Alkemade: Samen komen we verder

24 september 2020

Directeur-bestuurder van Utrechtzorg Vincent Alkemade schrijft in 'Samen komen we verder' over de kansen voor samenwerking die hij ziet.

Corona zorgt voor samenwerking

De impact van corona blijft onverminderd groot: zo ben ik inmiddels met drie gezinsleden door de teststraat gereden en staan contacten met (bestuurders van) zorg- en welzijnsinstellingen nog altijd in het teken van het virus. We bespreken de impact van het virus op de organisatie en wat we opgestoken hebben of willen behouden van deze bizarre periode.

Wat me opvalt in deze gesprekken, is dat onze gezamenlijke vijand, het coronavirus, de regionale samenwerking gestimuleerd heeft. Soms spontaan, soms afgedwongen. Op beide manieren zie ik dat als winst. Want er kwam overleg en samenwerking tot stand tussen instellingen, branches en overheid waar dat voorheen eerder uitzondering dan regel was. Hoe mooi zou het zijn als we die samenwerkings-spirit met z’n allen in de regio weten vast te houden. Want eerlijk gezegd, dat hebben we hard nodig.

Arbeidsmarkttekort vraagt ook om samenwerking

Er is namelijk nog een andere gezamenlijke vijand die ons eronder krijgt als we niet opletten: de tekorten op de arbeidsmarkt. ABN AMRO publiceerde in juli haar 'Arbeidsmarktmonitor voor de zorg;. Hierin staat dat landelijk zo'n één op de vijf vacatures in zorg & welzijn onvervulbaar is. Gemeente De Bilt kampt met de grootste uitdaging: daar blijkt 52% van de vacatures in healthcare onvervulbaar. Kijken we naar onze hele regio, dan geeft het CBS voor 2021 aan dat er ruim vijfduizend onvervulbare vacatures zullen zijn in de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek bij elkaar. Kortom: we hebben samen iets te doen in de regio, want voor een instelling alleen is het arbeidsmarktvraagstuk ondertussen veel te groot.

De tijd is rijp: arbeidsmobiliteit tussen sectoren

De kans hiertoe wordt ons op een presenteerblaadje aangeboden. In de huidige economische situatie waarbij sommige branches noodgedwongen hun deuren moeten sluiten, kunnen andere branches de deuren juist wijder open zetten. In dat licht is het een voor de hand liggende gedachte om een deel van de mensen van de getroffen branches naar zorg en welzijn te geleiden. En dat lukt alleen als we het samen goed aanpakken.

Anders kijken naar werven en inzet

Het vraagt van ons dat we samen een brug van werk naar werk bouwen. Niet zo maar een brug, nee, een excellente brug. Eentje waarover de potentiële medewerker onder de allerbeste begeleiding de reis naar zorg en welzijn kan maken. Misschien is hij of zij bij de start wel alleen geschoold via certificaten en leereenheden, gaat hij of zij aan de slag in een nieuw type functie, gaat iemand niet voor één maar voor meerdere organisaties aan het werk. Hoe het ook allemaal precies gaat lopen, deze andere manier van medewerkers werven en inzetten, vereist veel moed en intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen; zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en bijvoorbeeld UWV.

Samen komen we verder

Het positieve nieuws is dat we tijdens de eerste coronagolf in de regio hebben aangetoond binnen korte tijd samen veranderingen te kunnen realiseren. Hoe mooi zou het zijn om hierop voort te bouwen en onze regionale samenwerking verder vorm te geven. Dan verzilveren we iets van de crisis als bijdrage aan onze arbeidsmarktuitdaging. Dat lijkt me positief nieuws. Ander positief nieuws is dat alle drie de gezinsleden negatief hebben getest. Gelukkig.