Adviezen voor de RAAT regio’s van commissie werken in de zorg

23 oktober 2019

Eind september vonden de bestuurlijke voortgangsgesprekken tussen een gespreksdelegatie uit de RAAT regio’s en de commissie Werken in de Zorg plaats.

De samenwerking in de regio tussen de RAAT-partners, de gemeente en het zorgkantoor fungeert als fundament waardoor een gespreksdelegatie per regio een beeld heeft kunnen geven aan de commissie over de voortgang, kansen en uitdagingen met betrekking tot de arbeidsmarktproblematiek in de zorg- en welzijnssector.

Deze gesprekken hebben geresulteerd in een advies op maat met een aantal regio specifieke aanbevelingen. Voor 2020 hebben we wederom een aantal flinke concrete uitdagingen voor ons liggen om gezamenlijk op te pakken. Het advies per regio vindt u hier.

RAAT Utrecht
RAAT Gooi en Vechtstreek
RAAT Amersfoort - Eemland

Het advies van de commissie dient als ondersteuning voor de regio’s bij de uitwerking en verwezenlijking van de ambities. Het is tevens één van de elementen die de minister gebruikt bij het nemen van een beslissing over de toekenning van de SectorplanPlus middelen.
De overkoepelende landelijke rapportage van de commissie wordt naar verwachting medio december door VWS aan de Tweede Kamer verstuurd. Utrechtzorg zal deze rapportage ook beschikbaar stellen.

Volgend jaar zal de commissie weer in gesprek gaan met de betrokkenen over de kwaliteit en voortgang van de RAAT’s in de regio’s. Dit wordt dan het derde jaar op rij, waarbij de commissie meedenkt, adviseert, goede praktijken identificeert en deelt, en knelpunten en ontwikkelvragen signaleert en agendeert.