We brengen vraag en aanbod van extra zorgpersoneel tijdens de coronacrisis samen.

Corona: Regionaal contactpunt

Utrechtzorg heeft zich, samen met de andere regionale werkgeversorganisaties binnen RegioPlus, aangesloten bij het landelijk initiatief ‘COVID-19 extra handen aan het bed’. Inmiddels hebben zich ruim 2.200 mensen geregistreerd, en dit aantal neemt elke dag toe. 'COVID-19 extra handen aan het bed' heeft deze database aan RegioPlus overgedragen. We hebben een contactpunt ingericht van waaruit we de regionale vraag en het aanbod aan elkaar gaan koppelen met als doel zorg- en welzijnsorganisaties te ontlasten. We slaan hierbij de handen ineen met ActiZ, NVZ, BOZ organisaties, ROAZ, V&VN, NU'91 en het ministerie van VWS.

Alles over dit project en hoe uw organisatie hier gebruik van kan maken vindt u op onze speciale pagina: utrechtzorg.net/corona.