Coronabanen: periode 2

08 juni 2021

Het kabinet heeft de subsidie voor coronabanen in de zorg verlengd. Maak gebruik van deze kans!

Coronabanen

Afgelopen jaar vroeg veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. De komende periode gaan inhaalzorg en herstel van zorgprofessionals hand in hand. Het kabinet besloot daarom de subsidieregeling coronabanen in de zorg te verlengen tot en met 31 december 2021. Deze coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Voor periode 2 is €40 miljoen beschikbaar.

De meest actuele informatie vindt u altijd op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het Ministerie van VWS. U kunt hier subsidie aanvragen van 14 juni 9:00 uur tot en met 25 juni 17:00 uur.

Voor wie?

Alle zorgaanbieders die vallen onder de definitie in artikel 1 van de subsidieregeling coronabanen in de zorg kunnen de subsidie aanvragen. Dit kan alleen voor het invullen van één van deze functies: gastvrouw, zorgassistent/zorgbuddy, ADL-ondersteuner, welzijnsassistent, zorgmedewerker en ondersteuner veiligheid.

U kunt ook kandidaten voor coronabanen aanvragen via www.extrahandenvoordezorg.nl. Bekijk deze video om te zien hoe het UMC Utrecht dit heeft aangepakt.

Voorwaarden

Voorwaarden van de tweede aanvraagperiode zijn vrijwel gelijk aan de voorwaarden van de eerste aanvraagperiode. Aanpassingen gaan over de toevoeging van een controle op AGB-registratie en een uiterste startdatum van 1 oktober 2021.

De belangrijkste voorwaarden voor coronabanen zijn:

  • Maximaal 6 maanden: U kunt in totaal (aanvraagperiode 1 en aanvraagperiode 2 samen) maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
  • Minimaal 20 uur per week: In het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt, gedurende een periode van minimaal 2 en maximaal 6 maanden.
  • Directe link coronacrisis: De medewerkers zijn bovenformatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
  • Niet twee keer subsidie voor één functie: De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling.
  • Tussen 1 januari en 1 oktober 2021 gecreëerd: Deze coronabanen moeten na 1 januari 2021 en uiterlijk 1 oktober 2021 zijn gecreëerd. Daarnaast mag u in de tweede aanvraagperiode alleen subsidie aanvragen voor medewerkers die u vanaf 1 juli 2021 inzet.
  • AGB-registratie: Na het indienen van uw aanvraag wordt uw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZI-toelating met behulp van het KvK-nummer. Heeft u geen AGB-code? Dan wordt gecontroleerd of u een WTZI-toelating heeft.

Teveel ontvangen subsidie moet u achteraf terugstorten. Daarnaast hoort de werkgever zich in te zetten voor een warm welkom, een goede begeleiding van de medewerkers en hun ontwikkeling.

Aandachtspunten periode 2

Subsidie in de tweede periode is mogelijk voor de inzet van werknemers op een coronabaan van 1 juli tot en met 31 december 2021. U mag eerst subsidie aanvragen en daarna mensen aannemen op de functie. Let wel op: nieuwe werknemers mogen pas per 1 juli 2021 worden ingezet en het contract mag niet later dan 1 oktober 2021 ingaan.

Heeft u subsidie ontvangen voor de eerste aanvraagperiode? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen voor de tweede periode. Voor medewerkers waarvoor u in de eerste aanvraagperiode subsidie heeft aangevraagd, kunt u de subsidieaanvraag uitbreiden. Hierbij geldt dat u voor een medewerker in totaal maximaal 6 maanden subsidie kan ontvangen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op website van de DUS-I.

Wilt u contact met Utrechtzorg over coronabanen? Dan kunt u terecht bij Gabriëlle Peereboom of Jet van den Hoek via gpeereboom@utrechtzorg.net of jvandenhoek@utrechtzorg.net. Heeft u in het eerste deel van 2021 gebruik gemaakt van coronabanen? Dan zien we u graag bij onze regionale evalutie.