De Miljoenennota en de gevolgen voor zorg en welzijn

18 september 2019

De Prinsjesdagmemo geeft per ministerie inzicht in de relevante plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties.

Prinsjesdagmemo

Elk jaar vat bureau RegioPlus alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota samen die relevant zijn voor de zorg- en welzijnssector met het oog op de arbeidsmarkt. De Prinsjesdagmemo geeft per ministerie inzicht in de relevante plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties. Dankzij de memo kunt u snel zien wat het regeringsbeleid voor de komende periode is in de sector Zorg en Welzijn. RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties, waaronder Utrechtzorg.

Oplossingen op verschillende niveaus

"De arbeidsmarkt is misschien wel het belangrijkste thema voor de sector Zorg en Welzijn in de komende jaren", schrijft Jelle Boonstra, directeur RegioPlus, in de Prinsjesdagmemo. "Oplossingen zijn nodig op verschillende niveaus, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor regionale samenwerking. Op regionaal niveau steken zorg- en welzijnsorganisaties veel energie in het behouden, werven en opleiden van medewerkers. Tegelijk is het ook duidelijk dat er meer nodig is. Dat is de toegevoegde waarde van de 14 regionale werkgeversorganisaties. Door partijen bij elkaar te brengen, zoals in de Regionale Actieplannen Aanpak tekorten (RAAT’s), projecten uit te voeren, anders werken te stimuleren en kennis te delen. Vanuit eigen initiatief en gezamenlijke programma’s. En in samenhang met landelijk beleid, zoals het VWS actieprogramma ‘Werken in de Zorg‘ in samenwerking met het Actie Leer Netwerk".

Download de Prinsjedagmemo (.PDF).