Eénentwintig organisaties uit Gooi en Vechtstreek pakken tekorten in de zorg gezamenlijk aan

18 april 2018

Zorg en welzijn, overheid en onderwijs slaan de handen ineen.

Op 18 april hebben 21 bestuurders van organisaties uit zorg en welzijn, onderwijs en overheid in de regio Gooi en Vechtstreek hun handtekening gezet onder het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. “De nadruk in dit convenant ligt op actie. De ambitie is groot, maar het commitment ook. Zorg en welzijn, onderwijs en overheid nemen samen hun verantwoordelijkheid”, aldus Annette de Groot – Kuppens, directeur Utrechtzorg.

Het RAAT Gooi en Vechtstreek dient als onderlegger om regionaal tot concrete acties te komen. Hierin wordt direct aangesloten op het actieprogramma Werken in de zorg van minister de Jonge en minister Bruins, met als doel nu en in de toekomst kwalitatieve zorg kunnen en blijven bieden. Hiervoor is het essentieel dat er voldoende medewerkers zijn, die goed zijn toegerust voor het belangrijke werk dat zij doen. “Regionale aansluiting op dit landelijke actieprogramma is cruciaal. De mensen uit de regio weten als enige wat er lokaal echt speelt en nodig is”, vertelt Annelies Mulder-Meulenkamp, programmamanager RAAT bij Utrechtzorg.

Stilzitten is geen optie

In het actieplan Gooi en Vechtstreek worden de krachten gebundeld om zo samen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn te komen. De tekorten zijn immers groot: de vraag naar personeel stijgt, terwijl het aanbod daalt. Actie is nodig! Blokkades worden hierbij opgezocht en benoemd, waardoor er nieuwe oplossingen bedacht kunnen worden. Speciale aandacht gaat onder andere uit naar het zorgen voor meer studenten en zij-instromers die kiezen voor de zorg, een beter imago, meer stageplaatsen door een betere regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld en meer inzet van talenten van medewerkers. Het dashboard Arbeidsmarktinformatie en de prognose per arbeidsmarktregio gaan helpen om in het RAAT accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. Daarnaast wordt ruimte geboden aan sociale en technologische innovatie om de zorg in de regio slimmer te organiseren. Utrechtzorg ondersteunt regionale werkgevers om de resultaten te behalen. De SectorplanPlus-gelden komen bovendien beschikbaar bij deelname aan RAAT, om daarmee het opleiden een extra impuls te geven.

Betrokken organisaties

Het RAAT Gooi en Vechtstreek is ondertekend door Amaris Zorggroep, Amerpoort, Boogh, GGz Centraal, HilverZorg, Hogeschool Utrecht, Inovum, InteraktContour, Lievegoed, MBO College Hilversum, MBO Utrecht, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Stichting Nusantara Zorg, Stichting Philadelphia Zorg, Regio Gooi en Vechtstreek, Sherpa, SVOZ, Tergooi, Utrechtzorg, UWV WERKbedrijf en Vivium Zorggroep.