Utrechtzorg en de Losdenkers hebben samen de coronabanen geëvalueerd.

Evaluatie coronabanen

Coronabanen zijn gesubsidieerde banen gericht op de inzet van tijdelijk extra ondersteunend personeel ter verlichting van de werkdruk van de zorg. Werkgevers in zorg en welzijn kunnen dit jaar gebruik maken van deze subsidie, waarvan de inschrijving is gesloten.

Eerder informeerden we u over het evaluatietraject dat Utrechtzorg en de Losdenkers samen zijn aangegaan. De coronabanen zijn in de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht namelijk volop ingezet. Utrechtzorg was benieuwd naar de verhalen achter de cijfers. Wat kunnen we hieruit leren, en hoe kunnen we dit verduurzamen?

Kansen voor de regio

De Losdenkers hebben voor ons de evaluatie uitgevoerd en gesproken met kandidaten, HR-managers, teamleiders, managers, een inwerkcoach en bestuurders. Dit leverde veel data, maar vooral mooie gesprekken op met eerlijke, opbouwende en soms zelfs ontroerende feedback. Deze gegevens zijn geclusterd en samengevat, waardoor we conclusies en aanbevelingen hebben die kansen bieden voor de regio.

Op onderstaande praatplaat vindt u een eerste indruk van de resultaten van deze evaluatie. Benieuwd naar de resultaten en duiding? Blijf op de hoogte en blijf ons volgen. Na de zomer volgt meer informatie. Ook staat het Recruitersnetwerk van 16 september in het teken van deze evaluatie.

Heeft u voor die tijd al vragen? Neem dan contact op met Gabriëlle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net.