Even voorstellen: Josefien Jeninga

28 juni 2018

Graag stelt onze nieuwe projectmedewerker Josefien Jeninga zich aan u voor.

Even voorstellen

Met veel plezier stel ik mezelf aan u voor. Ik ben Josefien Jeninga, 27 jaar, en vastberaden om ervoor te zorgen dat de medewerkers in zorg en welzijn het werk kunnen doen waar ze goed in zijn: contact maken met de cliënten en de zorg (op maat) leveren die nodig is.

Tijdens mijn afstudeeronderzoek (voor de opleiding Communicatiemanagement) bij het Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg Noord-Holland heb ik kennis gemaakt met échte mensen. Mensen die bijna zeldzaam zijn geworden in een maatschappij waarin geld en prestatie de boventoon voeren.

De medewerkers in de zorg en de bewoners die ik heb gesproken leken hier niet gevoelig voor en zetten alles op alles om bewoners op eigen kracht zelfstandig te houden en te zoeken naar een manier van waardig leven. Deze manier van werken vormt tot op de dag van vandaag mijn bron van inspiratie. Om de mens beter te begrijpen lees ik graag over psychologie en (zelf)ontwikkeling.

Daarnaast heb ik een buitengewone interesse en liefde voor ouderen. Jaarlijks heb ik de eer om een kerstlunch te organiseren voor 100 ouderen, in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en Hotel van der Valk. Ook zet ik mij als trainer bij Samen dementievriendelijk in om meer begrip en warmte te creëren voor ouderen met dementie.

Utrechtzorg

Sinds 1 mei werk ik bij Utrechtzorg. In de functie van projectmedewerker houd ik me hoofdzakelijk bezig met twee thema’s: Zorg & Technologie en Leren & Werken.

Vanuit het Zorgpact Midden Nederland richten we ons op technologische innovatie in zorg en welzijn en de implementatie hiervan. We verbinden overheid, onderwijs en zorgorganisaties.

Vanuit het project Leren en Werken stimuleren we eveneens de samenwerking tussen (zorg)organisaties en onderwijsinstellingen, maar dan op het gebied van opleidingsactiviteiten en werkleerplekken. Dit brengt me op de grootste uitdaging van onze regio.

Grootste uitdaging in de regio

Mijns inziens is de grootste uitdaging in onze regio het creëren van leerwerkplekken mét goede begeleiding. Wat we veel terugkrijgen van het werkveld is dat de handen aan het bed meer dan gewenst zijn, maar dat er geen tijd en ruimte is voor goede begeleiding.

We zijn bezig met het uitwerken van een programma gericht op regionaal opleiden, waarbij onderwijsinstellingen nog intensiever gaan samenwerken. Het doel is om het aanbod van onderwijs optimaal af te stemmen op de vraag van het werkveld. Door best practices te delen willen we alle mooie voorbeelden een podium geven, zodat organisaties onderling van elkaar kunnen leren.

Trots op de regio

Waar ik trots op ben in onze regio is de echtheid van ons team. Stuk voor stuk zijn het collega’s die verder kijken en je écht willen leren kennen. Een team dat werkt vanuit echtheid en eerlijkheid.

Het liefst worden alle mooie projecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de zorg met beide handen aangegrepen. Om ervoor te zorgen dat de (persoonlijke) grenzen niet ruimschoots overschreden worden, monitoren en bewaken we elkaars grenzen. Ik werk in een team dat bestaat uit ambassadeurs van werkgeluk.

Meer weten? U kunt mij bereiken via jjeninga@utrechtzorg.net of 030 - 634 0808.