FWG Trendrapport VVT

14 juni 2021

Het nieuwe FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Conny Helder, bestuursvoorzitter van VVT-organisatie tanteLouise en tevens bestuurslid van ActiZ, kreeg het eerste exemplaar uitgereikt. "Ik ben blij met de beweging in onze sector die dit rapport laat zien".

Het FWG Trendrapport VVT maakt deel uit van een reeks rapporten waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen per zorgbranche worden geschetst. Dat het eerste rapport in het teken staat van de VVT-branche is niet voor niets, want: de zorg van de toekomst is ouderenzorg.

#Hoedan?

Alle sectoren krijgen te maken met vergrijzing en een krimpende beroepsbevolking, maar de zorg als sector en daarbinnen de VVT eens te meer. En dat roept vragen op. De belangrijkste vraag prijkt als titel op de voorkant van het trendrapport: #Hoedan? Hoe verhouden bijvoorbeeld de stijgende zorgvraag en de arbeidsmarktkrapte zich tot het streven naar maatwerk en kleinschaligheid? Een deel van het antwoord ligt in de mooie voorbeelden die in het rapport beschreven worden.

Eén van die voorbeelden is de innovatieve aanpak van tanteLouise. Conny Helder: "We moeten anders naar hetzelfde kijken in de zorg. Zodat we met minder mensen betere zorg kunnen leveren". Een deel van het antwoord op de vraag #Hoedan? ligt volgens haar in preventie en slim gebruik maken van technologie. "Innoveren moeten we vooral samen doen. Kennis delen en onderzoeken wat wel en niet werkt".

Een branche in beweging

Ondanks de grote uitdagingen waar de VVT-branche voor staat, tonen de analyses in het trendrapport geen somber of eenzijdig beeld. Integendeel. Wat de onderzoekers zien is een energieke branche die volop in beweging is, op zoek naar nieuwe woon-, zorg- en organisatievormen, passend bij nu en straks. Een branche die een sterke wisselwerking zoekt tussen onderzoek en praktijk, beleid en uitvoering, en waar de mens – cliënt én medewerker – centraal staat.

Conny Helder: "Dit rapport laat duidelijk zien dat zoveel zorgorganisaties de urgentie voelen én omzetten in actie. Ik ben trots op de beweging die in deze sector zichtbaar is".

Onderzoeksmethodiek

Het Trendrapport VVT is tot stand gekomen met behulp van een nieuw FWG-trendframework. In het rapport is een uitgebreide beschrijving van de nieuwe onderzoeksmethodiek opgenomen.

Naast een algemeen beeld van de uitdagingen die de branche te wachten staan, maakt het trendrapport ook een doorvertaling van trends naar functies/het werken in de VVT. Zo leidt de opkomst van technologie tot de nieuwe functie van digicoach en ontstaat door de focus op leefplezier de functie van leefpleziercoach.

Het FWG Trendrapport VVT is het eerste van een reeks brancherapporten. Het volgende trendrapport van FWG beschrijft de gehandicaptenzorg en verschijnt in de loop van dit jaar.

Het FWG Trendrapport VVT is kosteloos te bestellen of downloaden via www.fwg.nl/trendrapportVVT.