Gemeente Utrecht sluit aan bij Regionaal Actieplan

23 april 2019

It’s a deal!, werd er 15 april op dealmakersdag, zeven maal geroepen. Zeven deals tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Samen met wethouders Anke Klein, Linda Voortman, Victor Everhardt, Lot van Hooijdonk, Kees Diepeveen en Klaas Verschuure werden deals met een handtekening bekrachtigd. Wethouder Klaas Verschuure is blij met de gemaakte deals. “We vinden het belangrijk dat er nu en in de toekomst goed onderwijs en genoeg werk is. Dat kunnen we niet alleen, maar pakken we samen met de stad op. Immers, iedereen die kan en wil werken zou aan een baan moeten kunnen komen!”

Banengroei Utrecht

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Met een toekomstige groei van ca. 120.000 inwoners zijn daarvoor 50.000 - 80.000 banen noodzakelijk om onze werkgelegenheidsfunctie te behouden en mobiliteit in toom te houden. Dat betekent een grote uitdaging om ook in de toekomst onze inwoners de gelukkigste van Nederland te laten zijn. Met behoud van de gezonde gebouwde omgeving en een excellent investerings- en vestigingsklimaat. Ondanks een florerende economie en lage werkeloosheid zijn er structurele problemen op de Utrechtse arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan arbeid in specifieke sectoren zoals de zorg.

RAAT Utrecht

De regionale werkgevers in de zorg en gezondheidssector hebben de handen ineen geslagen om samen met onderwijs en kennisinstellingen te komen tot Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Dit om het grote personeelstekort in de gezondheidssector aan te pakken. Utrechtzorg voert het programmamanagement. Tot nu toe waren in de regio Utrecht nog geen overheden betrokken bij dit Actieplan. Met de ondertekening van de deal gaat de gemeente Utrecht nu ook actief een bijdrage leveren aan RAAT en de initiatieven die uit dit netwerk voortkomen.

Informatie over de deals en over Werk voor Iedereen leest u hier.