Gesprekken commissie Werken in de Zorg

20 november 2018

Op 16 november hebben de gesprekken met de commissie WIZ voor het RAAT Utrecht, Amersfoort- Eemland en Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden.

Commissie Werken in de Zorg

De commissie WIZ (Werken in de Zorg) onder leiding van Doekle Terpstra monitort en stimuleert namens het ministerie van VWS de voortgang van de RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) in de regio’s.

Op 16 november hebben de gesprekken voor het RAAT Utrecht, Amersfoort- Eemland en Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden. De gesprekken waren open en informatief. Er was aandacht voor het versterken van de samenwerking en bestuurlijk commitment. Naast ‘instroom’ zijn de thema’s ‘behoud’ en ‘anders organiseren’ van groot belang. Een verslag van de bijeenkomst en een advies document van de commissie verwachten wij begin december.

Aanwezigen

Namens de bestuurders van de regio Gooi-en Vecht waren Judith Veltman (MBO Utrecht), Mariët de Zwaan (Inovum), Paul Willems (Amerpoort), Saloua Chaara (regio Gooi- en Vecht) aanwezig. Namens de regio Amersfoort-Eemland Marian Hoogebeen (MBO Amersfoort) Irene Vriens (de Koperhorst) Jan Duenk (Abrona) en Marijke van der Most (Zilverenkruis Zorgkantoor). En tot slot voor het RAAT Utrecht zijn Rene Gelens (ROCMN) Hans Aerts (HU) Marieke Schuurmans (UMCU) John Taks (Diakonessenhuis), Anne-Marie Schoonhoven (Zilverenkruis Zorgkantoor) en Marjolein Verstraeten (Santé Partners) aangeschoven.