Gezond & Zeker Jaarverslag 2019: In actie voor veilig, energiek en gezond werken

16 juni 2020

Gezond & Zeker in 2019: samen werken aan de duurzame inzetbaarheid van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Gezond & Zeker

2019 was een innovatief en actief jaar voor Gezond & Zeker. Een aantal nieuwe activiteiten werd opgestart: de eerste drie Gezond & Zeker Regiodagen vonden plaats, het Gebruiksboekje werd vernieuwd, er werd een Praktijkrichtlijnen flyer uitgebracht, er werd uitgebreid onderzoek gedaan onder de doelgroep en de Leerstand Fysiek belasting voor ondersteunende diensten werd gelanceerd. Daarnaast liepen ook de bestaande activiteiten door: een uitgebreide website, de e-learningmodules, het aanbieden van gratis downloads zoals brochures, posters en paspoorten, de landelijke Innovatiedag en de maandelijkse nieuwsbrief met alle laatste inzichten. Alle activiteiten in 2019 én de plannen voor Gezond & Zeker in 2020 zijn samengevat in het Jaarverslag. Deze is hier te downloaden.

Gezond & Zeker Regiodagen

De Gezond & Zeker Regiodagen zijn ontwikkeld vanuit de vraag van de regionale werkgeversorganisaties om een Gezond & Zeker evenement regionaal in te vullen en zo geheel aan te laten sluiten bij de behoefte van de doelgroep in de regio. Zo is een wens van de doelgroep informatie uit te wisselen met andere collega’s en zorginstellingen in hun regio. Daarnaast zorgden deze Regiodagen voor een verspreid aantal bezoekers, waardoor de bezoekersdruk op de landelijke Innovatiedag minder groot werd. Dit is een bewust streven geweest. Er zijn Regiodagen georganiseerd in Leiden, Eindhoven en Heerenveen met in totaal ongeveer 350 bezoekers. Iedere Regiodag is in nauwe samenwerking met de regionale werkgeversorganisaties georganiseerd. Hierdoor werd per dag ingegaan op specifieke thema’s die leven in de betreffende regio. Utrechtzorg en WZW zouden in 2020 een Regiodag in Ede organiseren. Deze is wegens de situatie rondom het coronavirus verplaatst naar 2021.

Gebruiksboekje

Vaardigheden zijn en blijven van groot belang voor iedereen die met fysieke belasting in de zorg bezig is. Vaardigheden om de cliënt te ondersteunen bij zelfredzaamheid, vaardigheden om hulpmiddelen optimaal te gebruiken en vaardigheden om zelf optimaal te bewegen. Technieken rondom deze vaardigheden worden in het Gebruiksboekje duidelijk in 3 stappen uitgelegd. Het originele Gebruiksboekje was alweer 8 jaar oud en daarom was het tijd voor een vernieuwing. Gezond & Zeker heeft deze vernieuwing gefinancierd. In het vernieuwde Gebruiksboekje zijn nieuwe hulpmiddelen, nieuwe wetenschappelijke inzichten en slimme ideeën uit de praktijk meegenomen. Iedere deelnemer van de Gezond & Zeker Innovatiedag en de Regiodagen heeft in 2019 gratis het Gebruiksboekje ontvangen en ook via de regionale werkgeversverenigingen is het boekje gratis te verkrijgen. Neem hiervoor (in de regio Utrechtzorg) contact op met secretariaat@utrechtzorg.net.

Sinds 2005 coördineert RegioPlus samen met de regionale werkgeversorganisaties Gezond & Zeker. Gezond & Zeker is een actief programma met als doel het verspreiden van kennis naar werknemers in zorg en welzijn om agressie en fysieke belasting zoveel mogelijk te voorkomen. Naast fysieke belasting en agressie zijn belangrijke thema’s van het Gezond & Zeker programma de balans tussen werk en privé, psychosociale arbeidsbelasting en zelfredzaamheid van cliënten. Wilt u meer weten over Gezond & Zeker of blijfinzetbaar.nl? Neem dan contact op met Gwendolyn den Besten via gdenbesten@utrechtzorg.net.