Kansen voor mbo niveau 2 in de zorg

27 februari 2018

De afgelopen paar jaar hebben veel instellingen door de maatregelen van de overheid de werkzaamheden van mbo 2 helpende terug gebracht naar ongeveer nul.

De economie trekt aan en de zorg heeft handen nodig. ROC Midden Nederland wil graag het tij keren en met u kijken hoe mbo niveau 2 studenten hierin een bijdrage kunnen leveren.

Wat kunnen we doen?

Bij de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn van ROC MN wordt de onderstaande aanpak gehanteerd:

  1. Werkplekleren. Studenten komen een dag met docent de zorginstellingen verblijden met allerlei werkzaamheden.
  2. Stage regulier: Denk bijvoorbeeld aan ‘leerafdelingen’ of andere nieuwe vormen van stage die we samen bedenken.
  3. Wijkleerbedrijven, de instelling geeft losse klussen aan studenten van het wijkleerbedrijf- of de instelling start intern zijn eigen wijkleerbedrijf.

Om u een indruk te geven van mogelijke werkzaamheden volgt hieronder een toelichting op de verschillende taken van de Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn:

Facilitaire taken

De student maakt ruimtes gebruiksklaar en treedt op als aanspreekpunt. Doet eenvoudige administratieve werkzaamheden en assisteert bij voorraad beheer. Draagt bij aan een veilige situatie en voert eenvoudige onderhouds- herstelwerkzaamheden. Voert werkzaamheden uit rondom voeding. Bereidt werkzaamheden voor stemt af en evalueert.

Huishoudelijke taken

Het verrichten van dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden, zoals opruimen, boodschappen doen, koffiezetten, afwassen en tafeldekken, planten water geven e.d., assisteren bij het bereiden en serveren van de maaltijden.

Verzorgende taken

Het toezien op persoonlijke hygiëne en veiligheid van cliënten, cliënten aanleren hygiënisch en veilig te handelen, cliënten helpen bij het eten en drinken, cliënten assisteren bij dagelijkse handelingen zoals aankleden, wassen en toiletbezoek, de zelfredzaamheid van cliënten stimuleren, toezien op het gebruik van leef-, speel- en slaapruimtes, knelpunten signaleren op het gebied van hygiëne en veiligheid.

Begeleidende taken

Het bijdragen aan de uitvoering van het begeleidingsplan, cliënten motiveren tot deelname aan activiteiten, cliënten ondersteunen en begeleiden bij activiteiten, cliënten ondersteunen bij de inrichting van het dagelijkse leven, cliënten informeren en adviseren over activiteiten, vrijetijdsbesteding, gezondheid en hygiëne, toezicht houden tijdens activiteiten, samen met begeleiders een prettige en veilige sfeer en geordende omgeving creëren.

Zou u samen met ROC MN de mogelijkheden binnen uw instelling verder willen verkennen? Zij komen graag bij u langs: U kunt contact opnemen met Annemien van der Veen, projectleider praktijkleren, a.vanderveen@rocmn.nl of 06-29055763.