Landelijk uitstroomonderzoek

26 juni 2019

Doet uw organisatie al mee aan het landelijk uitstroomonderzoek? Maak gebruik van deze kans!

Inzicht in uitstroom

Eind vorig jaar informeerden we de deelnemers van Utrechtzorg over een doorlopend en digitaal uitstroomonderzoek dat Utrechtzorg samen met 12 andere regionale werkgeversorganisaties in Zorg & Welzijn opstartte. Dit omdat we het belangrijk vinden dat we meer inzicht hebben in de vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Gezamenlijk zijn deze 13 organisaties, met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS, inmiddels flink gevorderd met het opzetten en uitrollen van dit landelijke onderzoek. Uitvoerder van het onderzoek is Presearch, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Doelgerichte verbeteringen in strategisch personeelsbeleid

Doel van het geheel digitale onderzoek is het systematisch analyseren van gegevens van vertrekkende medewerkers. Waarom verlaten mensen een organisatie en waar komen ze terecht? Dankzij dit onderzoek ontstaat inzicht in de redenen waarom medewerkers (ingedeeld in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Dit levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op. Denk aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk en de nieuwe werkbestemming. Met deze informatie kunnen zorg- en welzijnsorganisaties doelgericht verbeteringen aanbrengen in hun strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het doorlopend inzicht in de huidige stand van zaken en kunnen organisaties benchmarken met andere branches.

De resultaten van het onderzoek worden – uiteraard rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy - verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kunt u doorlopend de resultaten van de eigen organisatie inzien en kunt u, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de sector Zorg & Welzijn meegenomen.

Voordelen

Alle voordelen van deelname aan het digitale uitstroomonderzoek op een rij:

  • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot uw organisatie
  • Stuurinformatie voor de eigen organisatie
  • Doorlopend inzicht in de resultaten
  • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor uw organisatie zichtbaar is
  • Makkelijk te genereren managementinformatie
  • Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
  • Benchmarkmogelijkheden

Eenvoudig deelnemen

De organisatie stuurt de vertrekkende medewerker in kwestie een e-mail met daarin een unieke link naar de digitale vragenlijst van de eigen organisatie. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Financiële bijdrage voor deelnemers Utrechtzorg

Dankzij de innovatiemiddelen vanuit het Ministerie van VWS, kan het uitstroomonderzoek de eerste jaren tegen een fors gereduceerd tarief worden aangeboden aan bij Utrechtzorg aangesloten organisaties. U betaalt voor deelname gedurende twee jaar in totaal slechts € 600,- (excl. BTW), namelijk € 250,- in het eerste jaar en € 350,- in het tweede jaar.

Enthousiast geworden?

Inmiddels zijn al enkele honderden zorginstellingen aangesloten bij dit initiatief. Er is echter nog subsidieruimte voor enkele tientallen organisatie meer. Aanmelden kan bij projectleider Ton van Soest via tvansoest@utrechtzorg.net of 06-20842724. Ook kunt u bij hem terecht voor al uw vragen omtrent dit onderzoek.