Leergang Regionale Strategische Personeelsplanning

21 april 2022

De sector zorg en welzijn is een dynamische sector. Overschotten en tekorten wisselen elkaar steeds sneller af. De toekomst voorspellen is lastig, maar u kunt zich er wel op voorbereiden. Waardoor u beter in staat bent uw HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten.

Samenwerken aan datagedreven HR

Op 7 april is het HR-Netwerk in gesprek geweest over het thema Strategische Personeelsplanning (SPP). SPP is een veelgebruikte term binnen het vakgebied Human Resources Management (HRM). SPP neemt relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen (voorzien in de toekomst) mee bij het beoordelen en bepalen van de benodigde medewerkers in de organisatie. Juist nu is het belangrijk te leren van onverwachte gebeurtenissen en ze als ervaringsmateriaal mee te nemen in het bepalen van nieuwe risico's en kansen voor de toekomst binnen uw organisatie en voor de samenwerking in de regio.

Leergang Regionale Strategische Personeelsplanning

Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) beschikt over veel data. In samenwerking met Utrechtzorg biedt PFZW een leergang SPP aan waarin organisaties leren omgaan met data, scenario’s te ontwikkelen en zicht te krijgen op wat er de komende jaren (in grote lijnen) staat te gebeuren als het gaat om medewerkers.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vindt u in de brochure. Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met naar Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net. De leergang start op 27 juni.