Prinsjesdagmemo 2018

19 september 2018

Een overzicht van alle relevante beleidsmaatregelen voor zorg en welzijn uit de miljoenennota 2018.

Jaarlijkse memo

Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus (het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties) de miljoenennota doorgenomen en een overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor zorg en welzijn. Deze zijn per ministerie geïnventariseerd en samengevat in de RegioPlus Prinsjesdagmemo 2018. Deze memo helpt bij het snel inventariseren van relevante plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties voor de zorg- en welzijnssector.

Wijzigingen Prinsjesdag 2018 zorg en welzijn

Het tekort aan medewerkers in zorg en welzijn is op dit moment een van de belangrijkste ontwikkelingen waar de sector mee te maken heeft. Uit de beleidsagenda van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt duidelijk dat het ministerie de komende tijd wil inzetten op instroom via het opleiden van nieuwe zorgprofessionals over de volle breedte van de zorg- en welzijnssector. Onder andere door te investeren in het opleiden van extra ambulancepersoneel en uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen in de ggz.

Interessant zijn de ontwikkelingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met betrekking tot de aanstaande wet Arbeidsmarkt in Balans. SZW stuurt eind 2018 een concept wetsvoorstel naar de Tweede Kamer met beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020. Deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijk maken om mensen in vaste dienst te nemen met ruimte voor flexibiliteit. Onder andere door het verruimen van de mogelijke proeftijd, het verlagen van WW-premie voor medewerkers met vaste contracten en het verlengen van de periode waarna opeenvolgende contracten over gaan naar een contract voor onbepaalde tijd van twee naar drie jaar.

Lees de volledige Prinsjesdagmemo 2018 (PDF).