Webinar: Na het front weer één team vormen

26 juni 2020

Op donderdag 25 juni vond het webinar 'Na het front weer één team vormen' plaats.

Defensie deelt kennis en ervaringen

De eerste golf van de coronacrisis lijkt voorbij. De reguliere zorg wordt ondertussen opgestart. De medewerkers van het front komen weer terug in hun team. En de medewerkers die tijdelijk thuis zaten gaan weer samenwerken met hen die aan het front stonden. Hoe ondersteunt u dit proces als HR-professional?

In samenwerking met de andere regionale werkgeversorganisaties organiseerden we op donderdag 25 juni een webinar over het vormen van één team na de coronacrisis. Met de blik en de ervaring vanuit Defensie gaven N.U. Bert Stam EMSD (Kolonel | Chef staf bij Directie Operaties) en Mary van Boxtel (partner bij adviesbureau Ten Have & Partners) inzichten voor HR-medewerkers binnen de gezondheidszorg. Zelf benoemden we het belang van communicatie en de juiste taal in de ‘tijd na corona’. 85% van de deelnemers beoordeelde het webinar met een 8 of hoger en gaf aan nog een verdiepingsslag te willen maken. In samenwerking met Defensie gaan we daarom aanvullende sessies organiseren voor de deelnemers.

Webinar terugkijken

De presentatie van het webinar en twee begeleidende artikelen kunt u hiernaast downloaden. Het webinar terugkijken kan via deze link.