Netwerk HR-professionals van start

25 mei 2021

Ons nieuwe netwerk voor HR-professionals zorg en welzijn is van start gegaan!

Netwerk HR-professionals

In aanvulling op de diverse netwerken die Utrechtzorg faciliteert richten we dit jaar een netwerk op voor HR-professionals. Dit netwerk richt zich met name op thema’s rond het behoud van medewerkers. U kunt hierbij denken aan bijeenkomsten rond de thema's onboarding, duurzame inzetbaarheid, cultuur en leiderschap en offboarding.

Door het oprichten van dit netwerk willen we HR-professionals in zorg en welzijn op een laagdrempelige manier met elkaar verbinden, maar zeker ook informeren en inspireren. Waar kansen zich voordoen kunnen we in kleiner verband ook vraagstukken samen uitwerken of masterclasses organiseren en de resultaten delen met het hele netwerk.

Eerste bijeenkomst

Inmiddels hebben 34 HR-professionals uit 22 verschillende organisaties en 5 verschillende branches zich aangemeld voor dit netwerk. Op 18 mei kwam een groot deel van deze deelnemers bij elkaar tijdens de eerste (online) bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we de pijler behoud en onderliggende thema's besproken. Ook is naar aanleiding van vragen die men bij aanmelding had beantwoord een terugkoppeling gegeven. Deelnemers hebben zelf aangegeven rond welke thema's op het gebied van HR Utrechtzorg een rol zou kunnen spelen. De meest benoemde thema's zijn in subgroepen besproken. Dit heeft ons een goede basis gegeven om in het nieuwe netwerk én de pijler behoud verder op voort te bouwen.

Deelname

De volgende bijeenkomst van het netwerk voor HR-professionals staat gepland voor donderdag 23 september van 9:00 - 11:30 uur. Is uw organisatie aangesloten bij Utrechtzorg, maar bent u nog geen lid van het HR-netwerk? Neem dan contact op met Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net.