Onderzoek naar werkdruk: doe mee!

25 juni 2019

Houdt uw organisatie zich al bezig met werkdruk?

Onderzoek naar werkdruk

Bij 5 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio is onlangs samen met de Hogeschool Utrecht onderzoek uitgevoerd naar werkdruk. Aan de hand van de hoge respons blijkt dat dit een thema is waar veel interesse voor is binnen de sector.

Huidige onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt met name mentale belasting een punt van aandacht te zijn. Tussen organisaties, teams en functies bestaan echter duidelijke verschillen. Door meer inzicht te krijgen in het type belasting en de mogelijke hulpbronnen kunnen heel gericht interventies worden ingezet.

Doe mee!

Ook in september faciliteert Utrechtzorg samen met het lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein van de Hogeschool Utrecht een onderzoek naar werkdruk. Naast deelname aan het onderzoek willen we organisaties ook verder ondersteunen bij de aanpak van werkdruk, bijvoorbeeld via masterclasses, experimenten, informatie en bijeenkomsten.

Heeft u belangstelling om aan het onderzoek deel te nemen, of heeft u interesse in het ondersteunend aanbod? Neem dan contact op met Gwendolyn den Besten (gdenbesten@utrechtzorg.net of 030 - 634 0808) om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Wilt u meer lezen over de resultaten van het werkdrukonderzoek, bekijk dan de bijgevoegde factsheet en de interventietabel.