Online overzicht ouderenzorg in Utrecht

18 juni 2018

Op een nieuwe website geven 26 Utrechtse zorgorganisaties, aangesloten bij de IVVU, een overzicht van hun diensten.

Het aantal ouderen neemt toe en zal in de periode tot 2040 verdubbelen. Een deel van deze ouderen zal voor hun zware zorg aangewezen zijn op een verpleeghuis. Het grootste deel van deze ouderen blijft echter zelfstandig wonen. Dat kan in hun huidige huis zijn of in een andere veilige woonomgeving. In verschillende mate hebben zij behoefte aan ondersteuning en zorg. Zorginstellingen bieden een groot palet aan mogelijkheden om in de specifieke wensen en zorgbehoefte van ouderen te voorzien. Op de nieuwe website www.ouderenzorgutrecht.nl geven 26 Utrechtse zorgorganisaties, die zijn aangesloten bij de IVVU, een overzicht van de zorg en dienstverlening die zij bieden aan ouderen.

Op ouderenzorgutrecht.nl worden, ingedeeld op basis van een zestal hoofdgroepen, een groot aantal producten beschreven. Het laat zien dat de ouderenzorg de afgelopen jaren sterk veranderd is en ouderen alle vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Zorgorganisaties bieden zorg thuis en zorg in verpleeghuizen, waarbij het in toenemende mate mogelijk is tijdelijk van zorg gebruik te maken. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden om appartementen te huren bij zorgorganisaties en betaalde diensten af te nemen. Ook laten de zorgorganisaties op de website zien hoe ze de zorg samen met mantelzorgers en vrijwilligers vorm geven.

De website is bedoeld voor ouderen die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning. Zij, of hun familieleden, kunnen op de website op een eenvoudige manier informatie vinden over de verschillende producten. Zorglocaties in de buurt kunnen, door keuzes te maken op de website, makkelijk gevonden worden op de interactieve kaart. Als een zorglocatie is gevonden, dan geeft een specifieke pagina aanvullende informatie over de locatie en de stichting waar de locatie toe behoort. Ouderenzorgutrecht.nl bevat informatie over 26 zorgorganisaties en bijna 200 locaties voor zorg en ondersteuning, wonen en diensten.