Goed nieuws! Subsidies voor begeleiding mbo-studenten

05 augustus 2021

Samen met haar samenwerkingspartners zet de gemeente Utrecht zich in voor meer stagekansen voor Utrechtse mbo-studenten

Goed nieuws! Subsidies voor begeleiding mbo-studenten

Ruim 130 studenten in de sector zorg en welzijn zijn nog op zoek naar een stage in de regio Utrecht (bron S-BB juni 2021) Het afronden van de opleiding met een leerzame stage is cruciaal voor mbo-studenten. Wilt u een stage of leerbaan bieden voor een mbo-student van een van de Utrechtse mbo’s? Met deze subsidie van de gemeente wordt hopelijk de laatste drempel weggenomen.

Samen met haar samenwerkingspartners zet de gemeente Utrecht zich in voor meer stagekansen voor Utrechtse mbo-studenten en stelt in 2021 en 2022 €900.000 beschikbaar voor werkgevers om stages en leerbanen te stimuleren. Werkgevers kunnen vanaf 9 juli subsidie aanvragen voor de begeleiding van mbo-studenten in Utrecht. De gelden kunnen ingezet bijvoorbeeld worden ingezet voor extra capaciteit om een stagiair te begeleiden, het opzetten van een begeleidingspoule of voor de scholing van begeleiders. Per stageplaats of leerbaan kunnen werkgevers maximaal €250 per maand aanvragen, voor maximaal 12 maanden. U kunt subsidie aanvragen bij de gemeente, kijk hier voor meer informatie.

Stagekans Utrecht

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid komen samen in actie voor voldoende mbo-stageplekken. Op verschillende manieren werken de partners aan het vergroten van het aantal stageplekken voor mbo-studenten. Stagekans Utrecht is het platform in de regio waar werkgevers alle informatie kunnen vinden.

Samenwerken aan een lerende regio

Utrechtzorg is daarom trotse partner van deze samenwerking! Stagekans Utrecht is een sterk staaltje van samenwerking zodat onze toekomstige zorgprofessionals voldoende mogelijkheden hebben zich goed voor te bereiden op het prachtige werk in onze sector. Met het streven naar een stageplek voor elke mbo-student geeft het samenwerkingsverband invulling aan het regionale leer- en ontwikkellandschap. Daarmee sluit dit initiatief aan bij de strategische koersSamenwerken aan een lerende regio’ die wij samen als regio inzetten.

Samenwerkingpartners

De partners die meewerken aan het regionale actieplan stagetekorten zijn: ROC Midden Nederland, Nimeto Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht, SVO Vakopleiding food, MBO Utrecht, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht, UWV, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Utrecht, Utrechtzorg, en de gemeente Utrecht.

Andere regionale partners die willen bijdragen aan stageplekken kunnen zich bij het initiatief aansluiten door contact op nemen via het mailadres: stagekans@utrecht.nl.