- shutterstock_155587316_s.jpg

Opleidingsrendement verhogen door de inzet van assessments

12 maart 2020

Op 24 februari kwamen deelnemers uit alle Utrechtzorg-regio’s bijeen om zich te buigen over het thema ‘assessment’.

Opleidingsrendement

Het was een levendige en energieke bijeenkomst in Utrecht met veel uitwisseling, informatie en ideeën. In het kader van de RAAT-doelstelling 'een opleidingsrendement van 80%' onderzochten we of de inzet van diverse assessment-tools voortijdige uitval van leerlingen kan voorkomen en bij kan dragen aan het behoud van (aankomende) zorgprofessionals.

Assessments worden steeds meer toegepast en de ervaringen zijn overwegend positief. Assessments worden hoofzakelijk ingezet om de meest geschikte kandidaten aan te nemen, er zeker van zijn dat zij op de juiste plek zitten en inzicht hebben in het ontwikkelpotentieel dat zij hebben. Tegelijk zijn er verschillende aspecten om rekening mee te houden bij de overweging om een assessment in te zetten. Zo is er sprake van selectie assessments, ontwikkel assessments en loopbaan assessments. Assessments hebben vooral meerwaarde als begeleidingsinstrument gedurende de hele loopbaan in combinatie met gesprekken en coaching. De verschillende gespreksrondes leverden een levendige dialoog op waarbij de opbrengsten zichtbaar werden opgehangen aan de ‘waslijn’.

HRorganizer

Als deelnemer van Utrechtzorg kunt u voordelig HRorganizer als assessment-tool inzetten. Kijk hier voor meer informatie.

Themabijeenkomst opleidingsrendement

De volgende themabijeenkomst opleidingsrendement staat in het teken van ‘Intervisie’. We gaan niet alleen praten over intervisie maar gaan we het ook gewoon doen. Voorbereid door vertegenwoordigers uit het onderwijs en de praktijk gaan we aan de hand van casuïstiek aan de slag. Bent u inhoudelijk bezig met opleidingen als bijvoorbeeld werkbegeleider, praktijkopleider, opleidingsadviseur, adviseur HRD? Wilt u sparren met uw collega’s uit de regio over de begeleiding van leerlingen en (aankomende) zorgprofessionals? Kom dan op 8 juni naar de bijeenkomst opleidingsrendement in Utrecht.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net of 030 - 634 0808.