Oproep: vernieuwing opleidingen ROCMN

15 december 2018

Wilt u meedenken over de vernieuwing van regionale zorgopleidingen?

Onderwijs in co-creatie met het werkveld

ROC Midden Nederland vernieuwt de opleidingen Verzorgende IG-Maatschappelijke zorg en Verpleegkunde. De afgelopen maanden zijn er een aantal dialoogsessies gehouden waarin docenten, studenten en experts uit de praktijk hebben meegedacht over deze vernieuwing. De uitkomsten zijn naast de kwalificatiedossiers gelegd en hieruit is een opleidingsontwerp ontstaan dat bestaat uit diverse casusgestuurde beroepsthema’s. Bij het ontwikkelen van deze beroepsthema’s zoeken ROC Midden Nederland experts uit de praktijk om mee te denken met onze onderwijskundigen. Hoe meer experts aanhaken, hoe breder alle doelgroepen en branches uit de zorg vertegenwoordigd zijn.

Inbreng vanuit de praktijk zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het verzamelen van actuele casussen, interviews afgeven en/of meedenken over realistische school- en praktijkopdrachten. Wilt u of iemand anders binnen uw organisatie sparringpartner zijn op een of meerdere thema's? Laat het dan zo snel mogelijk weten aan Kim Geurtjens via k.geurtjens@rocmn.nl.