Personeelstekorten grootste uitdaging in Zorg en Welzijn

15 maart 2018

De 14 samenwerkende regionale werkgeversorganisaties uit Zorg en Welzijn - verenigd in RegioPlus - verwelkomen het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ met open armen. Minister de Jonge en minister Bruins verstuurden dit programma vanochtend in de Week van Zorg en Welzijn naar de Kamer. Zij tonen hiermee lef en ambitie om de schrijnende personeelstekorten in de sector in 2022 volledig of vrijwel helemaal opgelost te hebben.

Met deze aanpak onderschrijft het kabinet dat de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector bij uitstek regionaal is georiënteerd. Daarom is een regionale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken de meest effectieve. De bestaande Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) van de regionale werkgeversorganisaties vormen hiervoor de basis. Binnen deze aanpak maken regionale partijen zoals werkgevers, onderwijs en vaak ook gemeentes en het UWV afspraken over het samenspel van meer instroom, betere kwaliteit van werk gericht op behoud van medewerkers en slimme oplossingen om het werk anders te organiseren.

Analyses van regionale arbeidsmarktuitdagingen helpen de regio’s om in de RAAT plannen accenten te leggen op regio specifieke oplossingen. RegioPlus ziet in het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) steun en een handreiking om mogelijke knelpunten die een landelijke aanpak vereisen gezamenlijk op te pakken. Om de regionale bestuurlijke en organisatiekracht optimaal en efficiënt te kunnen benutten is het van belang dat de aanpak van VWS ruimte blijft bieden aan bestaande initiatieven. Naast de RAAT voeren de regio’s meerdere activiteiten uit om mensen naar de sector te trekken en te behouden. Bijvoorbeeld via regionale arbeidsmarktcampagnes, de landelijke Week van Zorg en Welzijn en persoonlijk loopbaanadvies via Sterk in je Werk. Onderdeel van het actieplan van VWS is het opzetten van een landelijke arbeidsmarktcampagne.

Lees hier het persbericht van het ministerie van VWS. Het volledige actieprogramma 'Werken in de zorg' is hier te downloaden.