- shutterstock_308066813.jpg

Raad van Toezicht Utrechtzorg

28 januari 2020

Graag stellen we u voor aan de Raad van Toezicht (RvT) van Utrechtzorg.

Verandering bestuurlijke inrichting Utrechtzorg

Eerder hebben we u geïnformeerd over de verandering van de bestuurlijke inrichting van Utrechtzorg, waarbij de bestuursverantwoordelijkheid direct komt te liggen bij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder van Utrechtzorg - Vincent Alkemade - is belast met het besturen van de organisatie. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De komende tijd zullen we de leden van de Raad van Toezicht verder aan u voorstellen.

Raad van Toezicht Utrechtzorg

De Raad van Toezicht van Utrechtzorg bestaat vanaf heden uit:

  • De heer Aleid (A.) Wolfsen, onafhankelijk voorzitter
  • De heer Arthur (A.) Bouvy, voorzitter audit committee
  • Mevrouw Irene (I.W.M.) Vriens, bestuurder Stichting De Koperhorst (VVT)
  • Mevrouw Mirjam (M.A.E.) Hagen, bestuurder QuaRijn (VVT)
  • De heer Roger (R.J.A.) Caubo, directeur SOVEE (Sociaal Domein)
  • De heer Frank (F.J.M.) van der Linden, bestuurder Humanitas DMH (GHZ)
  • De heer Theo (T.C.) den Hertog, bestuurder Lister (GGZ)

Hiermee neemt het bestuur van Utrechtzorg tevens afscheid van Jan Duenk (voorzitter) en Jan Willem van Zuthem (penningmeester). Utrechtzorg bedankt beide bestuursleden voor hun inzet voor de stichting. Een overzicht van de Raad van Toezicht en medewerkers van het bureau Utrechtzorg vindt u op deze pagina.

*Foto: Aleid Wolfsen en Jan Duenk*